1.

هزینه‌یابی چرخه عمر: رویکرد نوین

صفحه 1-12
فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره فهیم نژاد؛ یاسمن پزشک

2.

پیاده سازی نظام یارانه مستقیم و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 13-26
علی مسیبی بهروز؛ فرزانه حاجی حسنی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

3.

مطالعه‌ی تجربی نقش ارزش وثیقه ای دارائیها و ویژگی‌های دارائی‌های نامشهود در شرکت‌‌های با ارزش حقوق صاحبان سهام منفی

صفحه 27-38
محمدحسین رنجبر؛ امید حسین زاده شهری؛ حسین بدیعی

4.

نقش قدرت شرکت در ارتباط افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و عملکرد پایداری

صفحه 39-57
مهدی فیضی؛ عباسعلی پورآقاجان؛ سید حسین نسل موسوی

5.

نقش سازوکارهای نظارتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی

صفحه 59-70
فاطمه عزلتی؛ یداله نوری فرد؛ قدرت اله امام وردی؛ رویا دارابی؛ زهره حاجیها

6.

وضعیت حسابداری مدیریت استراتژیک در ایران: رویکرد تکنیکی-مدیریتی

صفحه 71-87
سیده آمنه میرباقری رودباری؛ غلامرضا کردستانی

7.

عملکرد مسئولیت اجتماعی و افشا اطلاعات زیست محیطی : آزمون نظریه توسعه پایدار با استفاده از منطق فازی

صفحه 89-105
مصطفی قنبری قلعه رودخانی؛ محمدرضا وطن پرست*؛ کیهان آزادی

8.

ارائه الگوی جامع مدیریت سود مبتنی بر تفکر انتقادی با استفاد از روش ANP فازی

صفحه 121-134
غلامرضا مرادی رودپشتی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ زهره حاجیها

9.

پیش بینی تقلب صورت‌های مالی با استفاده از رویکرد کریسپ(CRISP)

صفحه 135-150
مهدی رضائی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی

10.

تأثیر مثبت‌نگری بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان

صفحه 151-165
داود روحی شاهعلی بگلو؛ رضوان حجازی؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم مزرعه

11.

نقش واحد حسابرسی در ریسک پولشویی

صفحه 167-177
سعید امیری؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام؛ یعقوب اقدم مزرعه

12.

عوامل موثر تمرکز بازار حسابرس بر سبک تصمیم‌گیری حسابرس

صفحه 179-199
مهدی گوهری؛ محسن حمیدیان؛ قدرت الله طالب نیا؛ محمد حسن جنانی

13.

بررسی بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل های اقلام تعهدی با استفاده از ویژگی های زمانبندی و تطابق جریان های نقدی

صفحه 201-215
حسین علی جلالی مولود؛ زهرا لشگری؛ حسین ایزدی

14.

بررسی تاثیر تصمیم گیری اخلاقی، افشاگری و نیم رخ شخصیت آیسنک در شدت اخلاقی ادراک شده توسط حسابداران بخش عمومی

صفحه 217-231
شهرزاد احمدی؛ علی خوزین

15.

تبیین عوامل مؤثر کلیدی موفقیت حسابرسی داخلی بانک‌ها با رویکرد به حسابرسی مرکب (MRCB)

صفحه 233-265
عباس جهانی؛ شهره یزدانی

16.

تاثیر ویژگیهای شخصیتی و سبک تفکر بر رعایت آیین حرفه ای توسط حسابداران رسمی

صفحه 267-279
بابک پوربهرامی؛ احمد یعقوب نژاد؛ افسانه توانگر؛ علی روحی

17.

ارائه مدلی بر مبنای چارچوب فرهنگی هافستد برای تصمیم گیری مالی سرمایه گذاران

صفحه 281-292
حامد فلامرزی؛ زاداله فتحی؛ حسین شفیعی

18.

هویت اجتماعی اعضای کمیته حسابرسی، تجدید ارائه صورت‌های مالی و ضعف کنترل‌های داخلی

صفحه 293-308
یعقوب غلامی؛ فردین منصوری؛ حسن یزدیفر

19.

بررسی تأثیر ریسک درماندگی شرکت بر ریسک اعتباری بانک

صفحه 309-321
محسن شجاع وشوشاد؛ غلامرضا زمردیان؛ محمد ابراهیم پور زرندی؛ مهرزاد مینویی

20.

تبیین اثر هاله‏ ای در حسابرسی و پیامدهای قضاوتی آن

صفحه 323-334
مهدی شریفی؛ رسول عبدی؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ نادر رضائی

21.

رابطه سبک رهبری با هویت سازمانی و اثربخشی فردی در موسسات حسابرسی (مطالعه تطبیقی موسسات حسابرسی در بخش دولتی و خصوصی)

صفحه 335-353
طاهره خسروآبادی؛ بهمن بنی مهد؛ زهرا پورزمانی

22.

تبیین نقش اطلاعات در حسابرسی مدیریت و فرایند تدوین استراتژی مبتنی بر ساختار شبکه‌های کنشگران

صفحه 355-369
محمد حسین حسینقلی نژاد؛ هاشم نیکومرام؛ بهمن بنی مهد

23.

بازنمایی ایدئولوژیک گزارشگری مالی صندوق های سرمایه گذاری با نگاه تحلیل گفتمان انتقادی

صفحه 371-378
علیرضا بادکوبه هزاوه؛ علی اسماعیل زاده مقری

24.

ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 379-390
مهدی قلی پور؛ هومن جعفرپور؛ مهسا صارمی نیا

25.

ارائه الگو بهینه کنترل داخلی با تأکید بر نقش معیارهای نظام راهبری: رویکرد هوش مصنوعی

صفحه 391-405
محسن روحانی؛ محسن حمیدیان؛ رویا دارابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب