1.

برآورد تبخیروتعرق پتانسیل با استفاده از مدلهای بازتحلیل شده مبتنی بر مشاهدات جهانی در اقلیم‌های مختلف ایران

صفحه 1-18
اصغر عزیزیان؛ بهاره بهمن آبادی؛ مهنوش جناب

2.

پیش‌یابی بارش‌های سیل‌آسا در شرایط تغییر اقلیم و تحلیل حساسیت نتایج به روش کاهش مقیاس

صفحه 19-30
محمدرضا خزائی؛ رضا کاظمی

3.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر فاصله نصب آبشکن های نفوذپذیر با المان‌های شش‌پایه بر تغییرات الگوی رسوبی بستر

صفحه 31-44
ابراهیم نجاران؛ امیرعباس کمان بدست؛ محمود شفاعی بجستان؛ علیرضا مسجدی؛ هوشنگ حسونی زاده

4.

ارزیابی کیفیت فیزیکی و زیستی خاک با استفاده از طیف سنجی در اراضی کشاورزی استان زنجان

صفحه 45-62
محمد صادق عسکری؛ گلناز رستم خانی؛ ستاره امانی فر؛ تورج خوش زمان

5.

مکان یابی حفر چاه با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاریPSO و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی دشت مشهد)

صفحه 63-78
مسعود عبدی؛ حسین ابراهیمی؛ ابوالفضل اکبرپور

6.

تأثیر سه‌ساله نانو ذرات آهن و منیزیم بر پایداری خاکدانه‌ها و برخی خصوصیات شیمیایی خاک

صفحه 79-92
الهه دارائی؛ حسین بیات؛ پویا زمانی

7.

کاربرد توابع مفصل تودرتو برای تحلیل فراوانی چهار متغیره خشکسالی های هواشناسی (مطالعه موردی: غرب ایران)

صفحه 93-112
ذبیح الله خانی تملیه؛ حسین رضایی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی

8.

بررسی تغییرات آب مجازی محصولات زراعی در عرض‌های جغرافیایی مختلف شرق کشور

صفحه 113-128
علی عارفی نیا؛ خالد احمدآلی

9.

اثر اضافه کردن زئولیت و بیوچار به خاک بر جذب عناصر سنگین توسط سیب‌زمینی در خاک‌ آلوده

صفحه 129-154
وحیده اسماعیلی؛ جلیل اجلی؛ علی فرامرزی؛ مهرداد عبدی؛ مرتضی قلی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب