1.

بررسی تغییرات زمانی رطوبت خاک در نهشته‌های لسی منطقه هزارپیچ گرگان با استفاده از مدل‌ ARIMA

صفحه 1-16
حسن رضایی مقدم؛ محسن حسینعلی زاده؛ واحدبردی شیخ؛ رویا جعفری

2.

بررسی کارایی و اصلاح نمایه SPI در پایش خشکسالی مناطق خشک و نیمه خشک ایران

صفحه 17-30
سعید شیوخی سوغانلو؛ مهدی نادی

3.

مدلسازی برآورد میزان رسوب معلق رودخانه پسیخان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی درخت تصمیم

صفحه 31-42
سیدسامان میرفلاح نصیری؛ ابراهیم امیری؛ محبوبه شادابی بجند

4.

کاربرد مدل هیبریدARIMA و رگرسیون بردار پشتیبان جهت بهبود پیش‌بینی سری زمانی

صفحه 43-54
لاله پرویز؛ بهاره سعید آبادی

5.

مدلسازی بارش-رواناب با استفاده از مدل یادگیر عمیق (مطالعه موردی: حوضه آبریز گالیکش)

صفحه 55-68
راضیه طاطار؛ خلیل قربانی؛ مهدی مفتاح هلقی؛ میثم سالاری‌جزی

6.

بررسی توزیع شوری در پروفیل خاک زراعی کشت شده تحت آبیاری قطره ای

صفحه 69-82
لیلا میرزایی الموتی؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا؛ هادی رمضانی اعتدالی

7.

تحلیل نوسانات بارش- رواناب حوضه مرزی ارس تحت شرایط تغییر اقلیم

صفحه 83-96
امین صادقی؛ یعقوب دین پژوه

8.

تعیین نواحی همگن هیدرولوژیکی برای برآورد رواناب در حوضه‌های آبخیز فاقد آمار با استفاده از تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی: استان اردبیل)

صفحه 97-112
بتول پورسیف اللهی؛ امین کانونی؛ محمدرضا نیک پور؛ جواد رمضانی مقدم

9.

تأثیر پرلیت بر تغییرات فرسایش پاشمانی در سه نوع خاک برداشت شده از کاربری های مختلف

صفحه 107-123
لیلا غلامی؛ آرمین بالوایه؛ نبیه کریمی؛ فاطمه Shokrian


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب