1.

مقایسه عملکرد مدل‌های AWBM و MIKE NAM در شبیه‌سازی دبی روزانه در حوضه مرتفع گنبد همدان

صفحه 1-14
یاسمین سجادی بمی؛ جهانگیر پرهمت؛ حسین صدقی؛ نوید جلالکمالی

2.

اثر ضخامت و تعداد مانع‌های نفوذپذیر بر کنترل و تله‌اندازی جریان غلیظ

صفحه 15-30
علیرضا جهانگیر؛ کاظم اسماعیلی؛ محمود فغفور مغربی

3.

مدل تخصیص بهینه آب و زمین به محصولات زراعی در شرایط قطعی و تصادفی

صفحه 31-46
ابراهیم ولیزادگان؛ اسداله دیندار سوها

4.

استفاده از روش‌های همادی برای بهبود صحت تبخیر-تعرق واقعی حاصل از سنجش ازدور پایگاه‌های جهانی (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کرخه)

صفحه 47-66
جلال یاراحمدی؛ علی شمس الدینی؛ سید مجید میرلطیفی؛ مجید دلاور

5.

افزایش ضریب تخلیه آب سرریزهای کلید پیانویی با استفاده از مدل های فیزیکی

صفحه 67-78
وفا رضایی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ امیر خسروجردی؛ حسین صدقی

6.

ارزیابی داده‌های بارش شبکه‌بندی جهانی در پایش خشکسالی (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبریز کارون بزرگ)

صفحه 79-96
بهزاد نویدی نساج؛ نرگس ظهرابی؛ علیرضا نیکبخت شهبازی؛ حسین فتحیان

7.

بررسی مقایسه ای شاخص‌های NSFWQI و IRWQISC در ارزیابی کیفیت رودخانه‌ها

صفحه 97-114
علیرضا شکوهی؛ امید بهمنی

8.

پایش فرونشست زمین تحت تاثیر عوامل زمین‌شناسی و منابع آب با روش تداخل‌سنجی تفاضلی راداری (مطالعه موردی: شهر اراک)

صفحه 115-132
محمود اکبری

9.

برآورد نیاز رطوبتی گونه‌های اقاقیا (Robinia pseudoacania) و آسمان‌دار (Ailanthus altissima Mill) به منظور جنگلکاری تحت تنش‌های مختلف آبی (مطالعه موردی شهرستان رباط‌کریم)

صفحه 133-154
محمد عسگری؛ وحید اعتماد؛ عبدالمجید لیاقت؛ پدرام عطارد؛ محسن جوانمیری پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب