1.

بررسی عوامل مؤثر در رشد شهری با استفاده از مدل F’ANP (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

صفحه 5-16
هاله حسین پور؛ اسفندیار زبردست؛ حمید ماجدی

2.

بررسی کارایی روشهای بهینه سازی تکاملی در دستیابی به اهداف معماری و ساخت

صفحه 17-34
مریم صادقیان؛ اکرم حسینی

3.

مطالعه تطبیقی رابطه معماری، مصرف و فرهنگ در خانه های دو بافت قدیم و جدید شهر همدان

صفحه 35-48
سیما خزائیان؛ محسن نیازی؛ علی عمرانی پور

4.

کاربست مفهوم فضاهای تنفس گاهی در محلات شهری با تأکید بر مؤلفه زیست محیطی(مطالعه موردی: مقایسه تطبیقی محله بلاغی و جانبازان قزوین)

صفحه 49-64
رعنا شیر محمدیان زاده؛ سیدمحمدرضا خطیبی

5.

بررسی مهارت های موردنیاز شهرسازان جهت ورود به حرفه و سنجش استقرار مدیریت کیفیت فراگیر(مطالعه موردی: گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد)

صفحه 65-80
سید مسلم سیدالحسینی؛ الهام ثناگر دربانی

6.

تأثیرنشانه‌های نمای مسکن بر استیگمای وضعیت اجتماعی-اقتصادی ساکنین (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران)

صفحه 81-96
علی شرقی؛ اسماعیل ضرغامی؛ مهرناز رمضانپور

7.

تبیین و بازتولیدقدرت‌هایمؤثر بر افزایش کیفیت حضورپذیری بانوان با رویکرد ایرانی-اسلامی (نمونه موردی: فضای شهری پیرامونبقاع متبرکه)

صفحه 97-110
حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر؛ حمیدرضا صارمی

8.

سنجش میزان تأثیرگذاری معیارهای معماری میا ن افزا در طراحی فضاهای فرهنگی

صفحه 111-124
صدیقه غضنفریان؛ رضا نقدبیشی؛ ندا ضیابخش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب