1.

تبیین رابطه خوانایی فضا با میزان رفتار قلمروپایی شهروندان در پارک های شهری

صفحه 5-20
محمدرضا بمانیان؛ نگار دهقان؛ زهرا زارع؛ منصور یگانه

2.

بررسی تأثیر «نوع نحو فضا» بر «میزان اجتماع‌پذیری» مراکز اجتماعی از منظر فلسفه اخلاقی «رو-در-روییِ» لویناس

صفحه 21-34
علی اصغر ملک افضلی؛ ناهید امینی سودکلائی

3.

تبیین مدلی برای تقویت نقش پل به‌عنوان فضایی شهری

صفحه 35-50
الهام ناظمی

4.

ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر افزایش رضایت‌مندی گردشگران در فرآیند مسیریابی (مطالعه موردی محله پایین خیابان مشهد)

صفحه 51-64
تکتم حنایی؛ ساناز سعیدی؛ احسان ارمز؛ شیما عابدی

5.

ارائه روشی برای تولید یا بومی‌کردن علم شهرسازی ایرانی با استفاده از متون اخلاق عرفانی

صفحه 65-78
مریم نجفی؛ محمد نقی زاده؛ شیرین طغیانی؛ محمود محمدی

6.

تاثیر تفاوتهای کالبدی خانه سنتی و خانه شرکتی آبادان بر سبک زندگی ساکنان (مطالعه موردی: خانه های سنتی و شرکتی آبادان در سالهای 1290 تا 1357 شمسی )

صفحه 79-92
فاطمه معتقدی؛ ویدا تقوایی؛ محمدابراهیم مظهری

7.

ارزیابی نظر ساکنان در بهره‌گیری از رویکردهای توسعه‌ی میان‌افزا (مطالعه موردی: بناهای جدید جویبارِ اصفهان(*

صفحه 93-106
الهام امین الرعایا؛ مقدی خدابخشیان

8.

بررسی جریان های سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی برحسب مشاغل و فضاهای معماری مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز

صفحه 107-120
علی مجنونی توتاخانه؛ حسین اسمعیلی سنگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب