1.

طراحی الگویی تاب آوری سازمانی باشگاه های ورزشی خصوصی

بهمن ولی نژاد؛ فریده اشرف گنجویی؛ محمدرضا اسماعیلی

2.

طراحی و سنجش الگوی بهینه فرآیند تبلیغات ارجاعی در جامعه ایران

مهسا مصلی؛ وحیدرضا میرابی؛ حسن اسماعیل پور

3.

تاثیر نانو فب ها با نگاهی به آیندۀ خلق ارزش و یکپارچگی سطوح تحقیق و توسعۀ نانو تکنولوژی

امراله دهقانی سانیج؛ تقی ترابی؛ عباس خمسه؛ علیرضا بوشهری

4.

بررسی توان پیش بینی تعالی منابع انسانی از طریق مهارت‌های آینده‌پژوهی در شرکت‌های کاشی و سرامیک استان یزد

امیر احسان اسحاقیه؛ حسین اسلامی؛ هادی همتیان

5.

تاثیر رهبری توانمندساز بر نوآوری باز با توجه به نقش فرهنگ یادگیری سازمانی

نیلوفر میرسپاسی؛ حاجیه رجبی فرجاد

6.

برساخت و تجربه زیسته نخبگان صنعت گردشگری از بازاریابی گردشگری به روش داده بنیاد

عباس اسدی؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش؛ منصوره علیقلی

7.

کاربست رویکرد ساختاری-تفسیری پیچیدگی زنجیره تامین و نقش آن در رقابت پذیری در صنعت خودرو سازی

سعید زنگنه؛ بلقیس باورصاد؛ مجید نیلی احمد آبادی

8.

تولید ابری از ایده تا عمل:ارائه مدلی جهت ارزیابی اثر تولید ابری برمولفه های چابکی زنجیره تامین (وزن دهی مولفه های چابکی با سوارای فازی)

صابر باقری

9.

الگوی راهبردی توسعه ارتباطات شبکه ای جهت جذب مشتری در صنعت بانکداری با رویکرد جهادی

حمید سالاری؛ سید محمود هاشمی؛ علیرضا روستا

10.

سناریوسازی تأثیرمؤلفه‌های مدیریت دانش برزنجیره تأمین بارویکردپویایی سیستم

الهام علمی؛ عادل آذر؛ فرهاد غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب