1.

ارائه‌ی یک مدل دو مرحله‌ی مبتنی بر داده کاوی جهت ارزیابی عملکرد مشتریان مشترک بانک و بیمه

صفحه 1-14
حمیدرضا امیر حسنخانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ علیرضا پورابراهیمی؛ رضا رادفر

2.

ارزیابی و بررسی خاصیت فراکتالی بازارهای سرمایه برپایه تحلیل نوسانات روند زدایی شده (مورد مطالعه: بازار ارز و شاخص بورس تهران)

صفحه 15-28
آرش آذریون؛ نرگس یزدانیان؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی؛ هدی همتی

3.

تببین نقش ویژگی های شرکت بر منابع تامین مالی ادغام و اکتساب بر اساس نظریه سلسله مراتبی

صفحه 29-44
فاطمه ملکی امیری؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ عرفان معماریان

4.

تحلیل رویکرد ریسکی و غیر ریسکی سطوح فرصت های سرمایه گذاری بر قابلیت پیش بینی بازده سهام

صفحه 45-56
لیلا شیرنژاد؛ سینا خردیار؛ ابراهیم چیرانی

5.

نقشِ الگو‌واره تحکیم حسابداری دادگاهی در تغییر رویکردِ افشای ریسک شرکت‌های بازار سرمایه: بسط نظریه همولوژی جهت نمادگراییِ ادراکِ سرمایه‌گذاران

صفحه 57-76
محمدحسین لبیب زاده؛ رضوان حجازی؛ اله کرم صالحی؛ فرشین هرمزی

6.

تبیین مدل جامع بعد اقتصادی کیفیت زندگی و ارتباط آن با استرس مالی در ایران

صفحه 77-98
فاطمه قائمی؛ محمد حسنی؛ محمدحامد خان محمدی

7.

پیش‏بینی شوک منفی قیمت سهام مبتنی بر رویکرد فراابتکاری

صفحه 99-108
ابراهیم فدایی؛ ایمان داداشی؛ محمد جواد زارع بهنمیری؛ کاوه آذین فر

8.

مقایسه توزیع فریشه (FD) و توزیع پارتو تعمیم‌یافته (GPD) در برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) شاخص بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 109-134
آزاده مهرانی؛ علی نجفی مقدم؛ علی باغانی

9.

تبیین نقش متغیرهای مالی و اقتصادی بر بازده سهام با مدل مارکف سوئیچینگ

صفحه 135-152
عاطفه یزدانی ورزی؛ عرفان معماریان؛ سیدعلی نبوی چاشمی

10.

تأثیر لحن محافظه‌کارانه مدیریت در افشای ریسک بر ریزش قیمت سهام: رویکرد زبان شناختی مبتنی بر لحن افشای اخبار

صفحه 153-168
رامین مهرادی؛ یونس بادآور نهندی؛ مهدی زینالی؛ رسول برادران حسن زاده

11.

بررسی شکست‌های ساختاری و آشفتگی در بازار ارز بر سرریز نوسانات بین‌ بازار ارز و بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 169-186
علیرضا عرفانی؛ محمد مهدی قلی زاده

12.

یک چارچوب مبتنی بر بلاکچین EOSIO برای ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)

صفحه 187-200
امیر یزدی نژاد؛ عبدالمجید دهقان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب