1.

آسیب پذیری خانوارهای روستایی استان فارس نسبت به ناامنی غذایی ناشی از خشکسالی

صفحه 1-18
نوشا ناهید؛ فرهاد لشگرآرا؛ سیدجمال فرج اله حسینی؛ سیدمهدی میردامادی

2.

شناسایی چالش‌های کسب و کارهای کارآفرینانه‌ی کشاورزی شهری در شهرستان زنجان با استفاده از نظریه‌ی مبنایی

صفحه 19-34
کلثوم حمیدی؛ جعفر یعقوبی؛ محسن احدنژاد روشتی

3.

تحلیل ساختاری نقش مؤلفه‌های موثر بر توانمندی کارآفرینان روستایی استان همدان با تاکید بر نقش مولفه های آموزشی – تروریجی

صفحه 35-42
علی صفایی شکیب؛ حسن ریحانی همدانی؛ انیسه دهواری؛ محمد حاضری

4.

واکاوی نقش ترویج کشاورزی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: یک پژوهش کیفی در شهرستان کرمانشاه

صفحه 43-62
مریم شیرخانی؛ رضا موحدی؛ موسی اعظمی؛ حمید بلالی

5.

نقش میانجی نگرش در تحلیل عوامل موثر بر گرایش بانوان روستایی به مصرف گیاهان دارویی در دوران شیوع کووید-19

صفحه 63-80
رویا کرمی؛ لیلا بیات

6.

تعیین مولفه های موثر بر رفتار مصرفی محصولات سالم و ارگانیک بر اساس مدل بزنف

صفحه 80-92
حسین یادآور؛ پریسا پاکروح


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب