1.

تاثیر فناوری اطلاعات بر امنیت شغلی با نقش میانجی مهندسی اجتماعی در مجتمع ورزشی آموزشی محمودآباد

صفحه 1-10
ندا صالحی؛ نادی علیزاده

2.

ارائه مدل توسعه فرهنگ سازمانی اسلامی برای آموزش و پرورش (مطالعه موردی: شهرستان های استان تهران)

صفحه 11-31
علی صادقی؛ سعید مرادی؛ بتول فقیه آرام؛ علیرضا عراقیه؛ لیلی شریفیان

3.

تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی کارکنان در دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

صفحه 33-44
مرتضی غضنفری؛ میترا دیلمقانی؛ امیرحسین احمدی

4.

مدل فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سبکهای رهبری (تحولگرا - عملگرا) و توانمندسازی کارکنان

صفحه 45-61
احمد امیدی فر؛ فتاح ناظم؛ افسانه صابر گرکانی

5.

شناسایی و اولویت‌بندی مهارت‌های ارتباطی کارکنان هتل در تعامل با گردشگران خارجی با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری(ISM)

صفحه 63-79
نادر جعفری هفتخوانی؛ سعیده درخش

6.

تاثیر ارزش های فرهنگی بر رفتارهای انحرافی در محیط کاراز طریق سرمایه های روان شناختی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))

صفحه 81-99
عباس قائدامینی هارونی؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی؛ علی رضا ابراهیم پور

7.

بررسی عملکرد مدیریت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی میراث فرهنگی ناملموس (اصلاح شده)

صفحه 101-120
کاترین اعظمی؛ ژانت الیزابت بلیک؛ عباسعلی قیومی

8.

طراحی مدل سنجش بهره وری در سازمان های فرهنگی ایران ( مورد مطالعه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران )

صفحه 121-132
نازنین محمدوند؛ علی رشیدپور؛ مجتبی شاهنوشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب