1.

تحلیلی بر تاب آوری کالبدی مساکن اجتماعی در برابر زلزله با استفاده از فن سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی غیر ساختاری (NSFDSS) ( نمونه موردی مسکن مهر زنجان)

صفحه 1-19
ماندانا کمالی؛ منوچهر طبیبیان؛ مسعود الهی

2.

بررسی تاثیر مورفولوژی مجتمعهای مسکونی بر آسایش حرارتی فضای باز

صفحه 21-33
نازنین دهناد؛ باقر کریمی؛ جمال الدین مهدی‌نژاد

3.

سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری بر اساس الگوی حکمرانی شهری (نمونه موردی: منطقه 5 شهرداری تهران)

صفحه 35-49
شکیلا حسینی

4.

ارائه روشی برای سنجش قدرت کنشگران تولید فضای شهری(پیشنهاد معیارها و شاخص‌های سنجش قدرت کنشگران)

صفحه 51-65
نیّر فارابی اصل؛ مجتبی رفیعیان؛ سیدمحمدرضا خطیبی

5.

سنجش و ارزیابی تاب‌آوری ساختار کالبدی- فضایی محلات شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: محله مینودر شهر قزوین)

صفحه 67-80
هاله سادات نبوی رضوی؛ منوچهر طبیبیان

6.

تدوین مدل مطلوب هویت مکانی در شهرهای جدید(مورد مطالعه شهر جدید پرند)

صفحه 81-95
مریم صوفی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیدرضا صالحی امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب