1.

تحلیلی بر کیفیت زندگی در مساکن مهر در شهرهای میان اندام(مورد مطالعه شهر فسا)

صفحه 1-14
مهدی ابراهیمی بوزانی؛ عباسعلی آروین؛ هانیه ایزدی

2.

تبیین مدل نظری عوامل مؤثر بر بازآفرینی مراکز تاریخی از منظر محرک‌های توسعه شهری

صفحه 15-29
حامد بنی عامریان؛ علیرضا عندلیب؛ لعلا جهانشاهلو

3.

ارزیابی عملکرد شورای شهر در مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهر بانه)

صفحه 31-44
هژیر فتاحی؛ فرزین چاره جو

4.

بهینه سازی توزیع فضایی و مکانیابی خدمات شهری راهبردی اساسی در تحقق مدیریت پایدار شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)(مطالعه موردی:شهر کلیشاد وسودرجان استان اصفهان)

صفحه 45-57
حامد اخگر؛ حسین ذبیحی

5.

تبیین تاثیر‌گذاری مولفه‌های اجتماع پذیری فضاهای باز شهری بر توسعه مفهوم گردشگری (مطالعه موردی شهر قزوین)

صفحه 59-72
پگاه صراف معیری؛ جمال الدین سهیلی

6.

مدل چند هدفه فازی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در صنعت خودرو با رویکرد مدیریت شهری

صفحه 73-90
سعید امین پور؛ علیرضا ایرج پور؛ مهدی یزدانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب