1.

اثر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای MENAT (2017_2008)

صفحه 1-15
فرشته رحیمی؛ علی سایه میری؛ نرگس قاسمیان؛ عبدالله شایان

2.

تحلیل تاثیر مصرف‌انرژی و سرمایه‌انسانی بر رشداقتصادی کشورهای منتخب در حال‎ توسعه

صفحه 17-38
بتول یاوری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ بامداد پرتوی؛ فرزانه خلیلی

3.

بررسی تاثیر همزمان سیاست‌های پولی و مالی بر نابرابری درآمد در ایران

صفحه 39-51
مهدی جعفری؛ سید جواد عمادی؛ اسماعیل رمضانپور

4.

تبیین شاخص های ارزیابی عملکرد و تعیین درجه اهمیت آنها بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) در شرکت پایانه های نفتی ایران

صفحه 53-69
حسین یعقوبی زاده؛ عباس منوریان؛ حمیدرضا رضوانی؛ علی رحیمی

5.

تحلیل اثرات غیرخطی شوک سیاست‌های پولی بر ارزش افزوده و اشتغال صنعت پتروشیمی در ایران

صفحه 71-82
ابراهیم نصیری فر

6.

مدلسازی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و مقایسه آن با منتخب کشورهای صنعتی بر اساس مدلهای VAR و Panel - VAR

صفحه 83-92
یزدان نقدی؛ سهیلا کاغذیان؛ مریم لشکری زاده؛ فرشید عفتی باران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب