1.

شناخت و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای اقتصاد دایره‌ای در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط(SME)

صفحه 1-14
فاطمه شهدکار؛ تقی ترابی؛ فریدون رهنمای رودپشتی

2.

نحوه اثرگذاری مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر ساز و کار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو‌های خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پارامتر متغیر زمان

صفحه 15-31
مجید رحیمی؛ کامران ندری؛ مهدی یزدانی

3.

ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر رفتار متفاوت قرض دهی و قرض‌گیری با رویکرد مدل DSGE

صفحه 33-52
حمید تقی زاده؛ حسین شریفی رنانی؛ سارا قبادی

4.

تورم و کسری بودجه در اقتصاد ایران: رهیافت علیّت گرنجر مارکوف سوئیچینگ

صفحه 53-69
جلال منتظری شورکچالی؛ مهدی زاهد غروی؛ مجتبی احسانی

5.

تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت عوامل مؤثر بر ساختار تجارت در اقتصاد ایران کاربرد روش ARDL

صفحه 71-81
سیده مروه ناصرصدرآبادی؛ فرهاد غفاری؛ تیمور محمدی؛ عباس معمارنژاد

6.

بررسی اثرات پویای شوک‌های سیاست‌های پولی بر تولیدات صنعتی در ایران

صفحه 83-93
ابراهیم نصیری فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب