1.

احراز تعذر و تعسر شاهد اصل: قاعده‌گزینی شرط پذیرش شهادت بر شهادت

صفحه 1-25
محمد امین ملکی؛ علی کشاورز؛ علیرضا عسگری

2.

تحلیل فقهی مشروعیت کسب درآمد از انجام فعل واجب

صفحه 26-42
مصطفی بروجردی

3.

بررسی مصلحت در ازدواج ولایی کودک در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی

صفحه 43-63
راضیه فخارزاده؛ عباسعلی روحانی؛ افتخار دانش پور

4.

ملاحظات فقهی نقش ثبت در معاملات تملیکی اموال غیر منقول

صفحه 64-83
محمدعبدالصالح شاه نوش فروشانی

5.

مجازات‌ خودکشی(ناموفق) بر اساس قاعده «التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام» در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی

صفحه 84-109
محمدحسین دانشفر؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر؛ محمود اشرافی

6.

بررسی تلفیق و تیسیر در اجتهاد

صفحه 110-124
عبدالوهاب سلیمی پور؛ محمد عادل ضیائی؛ ناصر مریوانی

7.

نقد تقنینی ـ اجرائی، فلسفه کیفر مجرمین تائب در جرائم تعزیری غیر منصوص

صفحه 125-144
امین جلیلی؛ سید محمد مهدی ساداتی

8.

تعزیرات منصوص شرعی؛ تناقضات فقهی و ابهامات حقوقی

صفحه 145-173
مهدی‌یار رحماندوست

9.

شرط تعدیل تمکین زوجه شاغل از زوج در فقه امامیه

صفحه 174-191
بهنام قنبرپور

10.

رویکرد فقهی-حقوقی در احراز توازن در حقوق جنسی زوجین و تاثیر آن بر حقوق موضوعه

صفحه 192-211
ناصر علی افضل نژاد؛ حسن اسدی؛ فاطمه جعفری

11.

کارکردهای دلیل عقل در فقه ابن‌ادریس

صفحه 212-231
داریوش بخردیان

12.

بازشناسی مبانی فریقین دراباحه ازدواج انقطاعی با رویکرد تقریبی

صفحه 232-258
فخرالدین جامعی فرد؛ محمد صادقی؛ سید مهدی میرداداشی

13.

مبانی فقهی اقدامات تأمینی حقوق متهم تحت نظر قبل از رسیدگی

صفحه 259-277
مهرانگیز کریمی؛ مهدی شیدائیان ارائی؛ اصغر عربیان

14.

قلمرو دخالت حاکم در اجرای احکام عبادی

زهرا کلبادی نژاد؛ محمد جعفری هرندی؛ کاظم رحمان ستایش

15.

بررسی تطبیقی الگوی پذیرش پناهنده از طرف حکومت اسلامی و دول غربی

اسماعیل راغب بابایی؛ حجت اله سلیمی ترکمانی؛ صالح رضایی پیش رباط؛ حسین رستم زاد

16.

تأثیرعرف ومقتضیات زمان و مکان براحکام امضایی

نجمه شریف پور؛ محمد بهرامی خوشکار؛ سید ابوالقاسم نقیبی

17.

«مؤلفه‌های زمانی و مکانی در اجرای حدود و رویکرد قانون مجازات اسلامی در تعلیق و تبدیل آن»

عباس تقوائی؛ عاطفه لرکجوری؛ ساسان ملک مطیعی

18.

نقش راهبردی آموزه های دینی بارویکرد فقهی برای پیشگیری و منع باتنبیه بدنی کودکان

محمدعلی بادامی؛ محمد مهدی مقدادی؛ مرضیه پیله ور

19.

لزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادی

سعید میرزایی؛ عبدالوحید زاهدی؛ سید رضا حسینی

20.

عدم کفائت سن در تعیین بلوغ

سید محمد کیکاوسی؛ محمد جعفری هرندی

21.

نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسولیت مدنی، از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه

سعید فرزانه؛ علی عباس حیاتی؛ فرامرز باقرآبادی

22.

واکاوی کاربرد قیاس در استنباط احکام فقهی حقوقی نزد امامیه و شافعیه

علی صارمی؛ جلال جلالی زاده(نویسنده مسئول)؛ ناصر مریوانی

23.

امکان سنجی فقهی مسئولیت مدنی دولت در فرض کاهش ارزش پول ناشی از تورم

مهدی محققیان؛ سید محمد هادی مهدوی؛ احمد رضا توکلی

24.

نقد تقنینی ـ اجرائی، فلسفه کیفر مجرمین تائب در جرائم تعزیری حاکمیتی

امین جلیلی؛ سید محمد مهدی ساداتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب