1.

مطالعه تجربی عصاره اتانولی جلبک قهوه ای Nizimuddiniazanardinii بر ضایعات هیستوپاتولوژیکی کبدی القاء شده توسط انسداد مجرای صفراوی در موش های صحرایی

صفحه 3425-3434
مدارا نصیری؛ مهسا آل ابراهیم؛ رامین حاجی خانی؛ پژمان مرتضوی

2.

اثر پودر زردچوبه (Curcuma Longa ) بر روی عملکرد کبد، سطوح سرمی سیتوکین‌های پیش‌التهابی و شاخص‌های زیستی وضعیت پاد‌اکسندگی در بلدرچین‌های ژاپنی نر تغذیه شده با جیره آلوده به کادمیوم

صفحه 3435-3444
امید کریمی؛ محمد رضا مفیدی؛ مرتضی بیطرف ثانی

3.

بررسی تاثیر تیمار لاکتوکوکوس لاکتیس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر بیان ژنهای مولد آمین‌های بیوژن در سویه‌های استافیلوکوکوس جدا شده از شیر

صفحه 3445-3454
محمد علی مسیان مقدم؛ سید امیر علی انوار؛ کیومرث امینی؛ محمد رضا خانی

4.

ارزیابی تاثیر آفلاتوکسین B1 بر تمایز نورونی و تکوین هیپوکامپ موش های صحرایی

صفحه 3445-3466
سارا الهوئی نظری؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور؛ اکرم عیدی

5.

بررسی اثر سویه پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس تولید کننده نایسین بر کاهش تعداد عوامل میکروبی بیماری‌زا

صفحه 3467-3476
فهیمه فیروز بخت؛ ,ودود رضویلر؛ سید امیرعلی انوار

6.

تشخیص و شناسایی گونه‌های کریپتوسپوریدیوم با استفاده از روش‌های Nested PCR (Nested polymerase chain reaction) و (RFLP) Restriction fragment length polymorphism در گوساله‌های شهرستان شاهرود

صفحه 3477-3486
مصطفی مشکات؛ بهار شمشادی؛ کیومرث امینی

7.

بررسی اثرات رفتاری و فیزیولوژیک ناشی از لارو کنه آرگاس پرسیکوس در موش آزمایشگاهی

صفحه 3487-3496
مریم کریمی دهکردی؛ فرید رضایی؛ شهرام پورنظری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب