1.

بررسی آزمایشگاهی اثر سازه راه ماهی V شکل بر تغییرات زبری راه ماهی

صفحه 1-16
مریم شهابی؛ جواد احدیان؛ مرجان نری موسی؛ مهدی قمشی؛ حسین عزیزی نادیان

2.

تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر عمق آبشستگی در پائین‌دست پایه‌های پل جفت با استفاده از ماشین آموزش نیرومند

صفحه 17-30
سیامک امیری؛ محمد علی ایزدبخش؛ سعید شعبانلو

3.

مدل‌سازی کیفی برای مدیریت بهره‌برداری از جریان آب در رودخانه‌ها

صفحه 31-46
سپیده سهامی؛ علیرضا شکوهی؛ بهناز ختار؛ فربد چهرزاد

4.

رابطه‌ بُعدهای فرکتالی آبراهه با خصوصیات مورفومتری حوضه

صفحه 47-58
سپیده مفیدی؛ ابوالفضل معینی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ ابراهیم پذیرا؛ حسن احمدی

5.

تحلیل فراوانی دومتغیره مشخصه‌های بارندگی با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی (مطالعه موردی: حوضه خانمیرزا در استان چهارمحال و بختیاری)

صفحه 59-75
سمیرا مراد زاده رحمت آبادی؛ محسن ایراندوست؛ رسول میرعباسی

6.

بررسی انتقال تعادلی و غیرتعادلی بروماید در خاکهای جنگلی و مرتعی در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 77-88
نیما گلابی زاده؛ محمدرضا دلالیان؛ شهرام شاه محمدی کلالق؛ مریم حاج رسولی؛ سیامک ساعدی

7.

کاربست ترکیبی رویکردهای فشار-حالت-پاسخ و برنامه‌ریزی راهبردی در مدیریت جامع و مشکل‌محور حوزه آبخیز میخ‌ساز در غرب مازندران

صفحه 89-109
زهرا ابراهیمی گت کش؛ سید حمیدرضا صادقی

8.

تأثیر محلول‌پاشی روی بر تعدیل اثرات قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه در ژنوتیپ‌های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

صفحه 111-125
جیوانی مانول یان؛ وریا ویسانی؛ حمید جباری؛ مرجان دیانت

9.

شبیه‌سازی جریان آشفته دو فازی سرریزهای لولایی با شکل تاج مختلف

صفحه 125-141
بیژن خاتمی پور؛ امیر خسروجردی؛ محمدرضا کاویانپور اصفهانی؛ مجید قدسی حسن آباد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب