1.

اثرات تعدیلی ساختار مالکیت، ارتباطات سیاسی و استقلال هیئت مدیره بر ارتباط بین واگرایی نظرات و توجه سرمایهگذاران به بازار عرضه اولیه سهام

صفحه 1-21
نفیسه تقی زاده؛ محسن حمیدیان؛ نوروز نوراله زاده

2.

طراحی مدلی برای اندازه‌گیری ریسک بحرانی منابع انسانی در بازار سرمایه بر مبنای روش FMEA فازی و اصل پارتو

صفحه 23-50
علیرضا جعفری دودران؛ روزبه قوسی؛ احمد ماکویی؛ مصطفی جعفری

3.

اثرکاهش سود تقسیمی و اجتناب مالیاتی شرکت ها بر خطر سقوط قیمت سهام (رهیافت ضریب چولگی منفی و نوسان پذیری پایین به بالا)

صفحه 51-73
پرویز دیندار فرکوشی؛ حسین پناهیان؛ حسین جباری

4.

محتوای اطلاعاتی گزارشگری مالی و توسعه قابلیتِ تعاملی با ذینفعان: آزمون نظریه پیگمالیون

صفحه 75-102
محسن حیدری؛ محمدرضا عبدلی

5.

آزمون محتوای اطلاعاتی تحت تاثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و کیفیت گزارشگری مالی

صفحه 103-125
شهناز علی نژاد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ فرزین رضایی

6.

نوسانات ویژه و بازده آتی سهام بر پایه مدل قیمت گذاری دارایی: نگرشی بر آستانه تحمل ریسک بازده

صفحه 127-142
فاطمه زمانی؛ معصومه لطیفی بنماران؛ رویا دارابی

7.

تاثیر افشای اختیاری اطلاعات غیرمالی تاریخی و آینده نگر بر عملکرد پایداری

صفحه 143-173
غلامحسین پورغلامی دافچاهی؛ محمود صمدی لرگانی؛ رضیه علی خانی؛ محمدرضا پورعلی

8.

ارائه الگوی اکوسیستم کارآفرینی فن‌آورانه در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان فعال در بخش فناوری مالی

صفحه 175-202
محمدرضا بابایی فیشانی؛ علی خوزین؛ بابک ضیا؛ مجید اشرفی

9.

شناسایی و رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی خدمات در صنعت بانکداری ایران با تاکید بر خدمات مالی و سرمایه گذاری (با استفاده از تکنیک دیمتل )

صفحه 203-218
رضا محمدکاظمی؛ سعید کاردار؛ مهناز پوریز

10.

تبیین نقش سرمایه‌گذاران با افق سرمایه گذاری بلند مدت- کوتاه مدت، نظارت بر منظرهای متفاوت تصمیمات مدیریتی

صفحه 219-236
مجید کلانتری؛ جواد رمضانی؛ مهدی خلیل پور؛ یحیی کامیابی

11.

آزمون تاثیرگذاری کارایی بازار سرمایه از طریق متغیر میانجی سرمایه گذاری بر کیفیت مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

صفحه 261-279
اکبر باقری؛ علی رمضانی

12.

ارائه پلتفرم فرایند تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی از طریق مرابحه در ایران

صفحه 281-296
علی ملکی؛ شادی شاهوردیانی؛ علی زارع؛ هاشم نیکومرام

13.

سرمایه اجتماعی، چسبندگی سود سهام و کارایی سرمایه‌گذاری

صفحه 297-314
اسماعیل ابراهیمی؛ فرزین رضایی؛ صلاح الدین قادری

14.

آزمون مدل ناپارامتریک به روش لاسوی گروهی تطبیق یافته جهت شناسایی ویژگی های موثر در پیش بینی بازده مورد انتظار پرتفوی سهام

صفحه 315-334
راحله السادات مرتضوی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ قدرت اله طالب نیا؛ سیده محبوبه جعفری

15.

طراحی مدل ریسک معوقات مالیاتی با رویکرد دادرسی مالیاتی

صفحه 335-361
محمد صادقی سیاح؛ میرفیض فلاح شمس؛ علی اکبر عرب مازار؛ رضا غلامی جمکرانی

16.

بررسی امکان سنجی تاسیس صندوق هجینگ بومی در ایران

صفحه 363-416
سید حسن حسینی؛ علی نجفی مقدم؛ یدالله نوری فرد

17.

ارائه الگوی سیستم پیش‌هشدار توانگری مالی شرکت‌های بیمه با استفاده از داده‌های ترکیبی (پانلی) مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه ایرانی

صفحه 417-452
محمود حق وردیلو؛ کامبیز پیکارجو؛ غلامرضا زمردیان

18.

سرریز شورش بازارهای موازی بورس اوراق بهادار تهران بر صنایع بازرگانی بورس.

صفحه 453-474
هاشم مکاری؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی؛ هدی همتی

19.

بهینه‌سازی پرتفوی مبتنی بر مدل‌سازی ساختار وابستگی و تئوری ارزش فرین

صفحه 475-499
محمد صفائی؛ علیرضا سارنج؛ مهدی ذوالفقاری

20.

بررسی تأثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر سرعت تعدیل اهرم هدف

صفحه 501-530
محمدعلی احمدی؛ اله کرم صالحی؛ سعید نصیری؛ علیرضا جرجرزاده

21.

نقش سود مورد انتظار مدیریت بر کارایی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه

صفحه 531-551
یزدان گودرزی فراهانی؛ لیلا براتی

22.

توسعه مدل پیش بین ریسک منسجم در شرکت‌های بورسی: رویکرد داده های حسابداری

صفحه 553-576
حسین آریایی نژاد؛ آرش نادریان؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین

23.

مدلسازی ریاضی قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی با رویکرد اتورگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL) در بازار سرمایه ایران

صفحه 577-602
فاطمه لطفعلیان؛ محمود همت فر؛ محمد حسن جنانی

24.

تحول دیجیتال در بانکداری شرکتی: رویکرد نظری و تحلیل رفتاری

صفحه 603-630
شادی اویارحسین؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رضا رادفر؛ علیرضا پور ابراهیمی

25.

سنجش اثرات ساختار و تنوع هیات مدیره بر عملکرد و قابلیت‌ شرکتها در ایران: مطالعه موردی قابلیت بازاریابی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 631-652
سارا افتخارپور؛ یونس وکیل الرعایا؛ فرشاد فائزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب