1.

تأثیر ابعاد بازاریابی چریکی ازطریق متغیرهای میانجی سودمندی و پذیرش اطلاعات در تصویر برند در شبکه‌های اجتماعی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

صفحه 1-23
شادی شهریاری؛ فریده حق شناس کاشانی

2.

اصالت برند در صنعت درمان و سلامت: واکاوی پیشایندها و پیامدها و ابعاد با رو یکرد کیفی

صفحه 25-67
ارش دهقان؛ محمد جواد تقی پوریان؛ سهیلا نظرپور؛ مرضیه گرجی

3.

طراحی مدل ارزیابی تحقیقات بازاریابی صنعتی (B2B) با تأکید بر الگوی رفتار خرید سازمانی

صفحه 69-91
کریم اسگندری؛ لیلا بیگلو

4.

تأثیر ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارﻳﺎبی و ﺻﺎدرات محصولات ﺷﺮﻛﺖ‌های داﻧﺶ بنیان در ﺑﺎزار ﻛﺸﻮرهای همسایه (مورد مطالعه: مشتریان ﺷﺮﻛﺖ‌های داﻧﺶ بنیان ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى مازندران)

صفحه 93-110
ودود جوان امانی؛ حمید اکبری

5.

بررسی تأثیر فعالیت‌های بازراریابی شبکه‌های اجتماعی بر قصد خرید مجدد و ارتباط اجتماعی پایدار (مورد مطالعه: شرکت آتی‌ساز ایرانیان در شهر مشهد)

صفحه 111-129
سیده سمیه قربی؛ محمد اکبری اره کمری؛ محمد قاسمی نامقی

6.

طراحی مدل توسعه‌ای بازاریابی سبز برای محصولات ارگانیک

صفحه 131-149
امید محمدی؛ علی پیرزاد؛ سید نجم الدین موسوی

7.

اثرات عملکرد برند بر رفتار خرید مصرف‌کننده از طریق متغییرهای واسط اعتماد به برند و تصویر برند و ارزش ویژه برند و وفاداری به برند

صفحه 151-175
عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ سیامک کورنگ بهشتی؛ مجید ماهرانی برزانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب