1.

معاصرسازی مفهوم اصالت معنایی در معماری نمای شهری تهران (مطالعه موردی: نماهای دوره پهلوی اول و دوم)

صفحه 5-16
سارا فردپور؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ فریبرز دولت آبادی

2.

مشارکت بیماران روحی در فرآیند طراحی باغ های شفابخش به منظور بالابردن پایداری اجتماعی درمراکز درمانی

صفحه 17-26
آرزو علی عباس زاده رضائی؛ لیلا مدقالچی؛ فرزین حق پرست

3.

آسیب‌شناسی توسعه شهری اراک از منظر آسیب‌های ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری

صفحه 27-34
مریم خانمحمدی؛ نوابخش فرزاد؛ فرانک سیدی؛ ژیلا مشهدی؛ مریم توسکی

4.

تبیین نقش عناصر کالبدی محیط در امنیت مجتمع‌های مسکونی (نمونه مطالعاتی: مجتمع‌های مسکونی شهر همدان)

صفحه 35-46
سارا جلالیان؛ فرح حبیب؛ کیانوش ذاکر حقیقی

5.

سنجش میزان تحقق مؤلفه های رویکرد انسانگرا در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعهموردی: محلههای ناسار و ارم شهر سمنان)

صفحه 47-60
علی اکبر سالاری پور؛ بنیامین حسن زاده باغی؛ سحر نظری

6.

راهبردهای طراحی مرکزنگهداری کودکان بی‌سرپرست با هدف افزایش تعلق به مکان در شهر اصفهان

صفحه 61-76
سمیرا بهمنیار؛ نرگس دهقان

7.

ارزیابی اثر شاخص هندسی خیابان(جهت و H/W) بر جذب تابش خورشیدی مسکن شهری اقلیم سرد همدان

صفحه 77-96
حجت قیاسوند

8.

تبیین شاخص‌های سنجش عدالت اجتماعی در معماری مسکن

صفحه 97-110
مرجان جناب؛ حدیثه کامران کسمایی؛ احمد میرزا کوچک خوشنویس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب