1.

مدل تجزیه و تحلیل خط ‌مشی‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشگی گرگان

صفحه 1-11
مریم عرب حسن خانی؛ علیرضا معطوفی؛ علی فرهادی محلی؛ مجتبی طبری

2.

چارچوبی مفهومی برای یادگیری خط‌مشی در حوزه سلامت

صفحه 17-41
وجه الله قربانی زاده؛ سیّد محسن علّامه؛ هادی خان‌محمّدی؛ حمیدرضا محمّدی‌سیاهبومی

3.

مدل مدیریت منابع انسانی سبز در نظام بانکی کشور (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)

صفحه 43-63
لیلا سادات قاسمی رام؛ افسانه زمانی مقدم؛ زین العابدین امینی سابق؛ سیدعبدالله سجادی جاغرق؛ سید احمد هاشمی

4.

فرایند خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر موضع‌سازی در حوزه خرده‌فروشی بازار ایران

صفحه 65-84
شادی حسینی؛ سید ابوالقاسم میرا؛ محمد رحیم اسفیدانی

5.

سطح‌بندی آسیب‌‌های توسعه مدیریت دانش در دانشگاه‌ها

صفحه 85-103
موحد صادقیان؛ محمد منتظری؛ جعفر قهرمانی

6.

بهبود مدل راهبردی حکمرانی امور محلی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 105-125
محمد امیرآبادی؛ سیدجواد امینی

7.

الگوی خط مشی گذاری سوت زنی در راستای بالندگی سازمانی (مورد مطالعه : سازمان تامین اجتماعی)

صفحه 127-140
شهین مرداسی؛ وحید چناری؛ سید علی اکبر احمدی؛ محمد تمیمی

8.

مدل برنامه‌ریزی راهبردی نیروی انسانی (مورد مطالعه: بانک توسعه صادرات ایران)

صفحه 143-166
سید محمد طباطبایی فر؛ مسعود حقیقی؛ محمدعلی جعفری

9.

طراحی مدل اجرای خط‌مشی دانشگاه کارآفرین مبتنی بر سیاست‌های علم و فناوری

صفحه 167-183
مرضیه ابراهیمیان؛ حاجیه رجبی فرجاد؛ حمید رضا کردلوئی

10.

تحلیل خط مشی عملیاتی تاثیر سیستم های پرسش و پاسخ فارسی بر بهبود عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور

صفحه 185-197
علی احسانی؛ سید عبداله امین موسوی؛ محمود البرزی؛ مریم رستگارپور

11.

شناسایی و بیان شاخص‌های موثر بر مدیریت سرمایه فکری با رویکرد الگوی دانشی در گمرکات کشور

صفحه 199-213
علی رزمان؛ حسین گنجی نیا؛ موسی رضوانی چمن زمین

12.

الگوی اجرای خط‌مشی فرهنگی در رابطه با فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: بسیج دانشجویی و اساتید استان کرمان)

صفحه 215-227
ایرج امیرمحمدی؛ علیرضا منظری توکلی؛ سمانه مهدی زاده

13.

تاثیر نادانی کثرت گرا بر مدیریت دانش سازمانی براساس رویکرد فراترکیب

صفحه 239-257
محمد محمدی؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ حسن رنگریز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب