1.

سنجش و پراکنش فضایی ابعاد زیست پذیری شهری در راستای شهر سلامت محور(مورد مطالعه: منطقه یک تهران)

صفحه 1-23
محمدرضا اوطاری؛ مجید شمس؛ پروانه زیویار

2.

شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی توسعۀ حمل و نقل‏ محور (TOD) با تأکید بر ساختار کلان شهری (مورد: تبریز)

صفحه 25-46
آرزو کریمی رهنما؛ مهسا فرامرزی اصلی؛ سیروس جمالی؛ داریوش ستارزاده

3.

روابط ژئواکونومی (اقتصاد ژئوپلیتیکی‌) ایران و هند و عوامل همگرایی و واگرایی آن

صفحه 47-66
علیرضا محرابی؛ قاسم عباسیان فرد؛ سروش نیک منش

4.

نقش ژئوپلیتیک اطلاعات در طراحی استراتژی رزم مدرن

صفحه 67-86
محمدرضا احمدی یقین؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ محمود واثق؛ محمد حسن نامی

5.

آشکارسازی و پایش تغییرات کاربری ارضی با استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده و مقایسه پس از طبقه بندی (مطالعه موردی منطقه عسلویه)

صفحه 87-108
فرهاد حمزه؛ هادی عبدالهی

6.

پیش بینی دماهای حداکثر روزانه با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی(مطالعه موردی:کرمان)

صفحه 109-120
شکوفه امیدی قلعه محمدی؛ احمد مزیدی؛ سودابه کریمی؛ نجمه حسنی سعدی؛ محبوبه امیدی قلعه محمدی؛ حسن خراج پور

7.

پهنه‌بندی گردشگری ورزشی در شهرستان سبزوار با تاکید بر شاخص‌های اقلیمی

صفحه 143-160
سید مهدی عظیم؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی‌نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب