1.

بررسی تحقق پذیری مدیریت یکپارچه سازمان های دولتی با رویکرد آینده نگاری مطالعه موردی :کلان شهرتهران

صفحه 1-18
سید پویا میرمسعودی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمیدرضا جودکی

2.

تحلیل فضایی و تبیین مدل مکانیابی کاربری های آسیب پذیر در مقابله با بحران های غیرطبیعی (نمونه موردی: شهر مشهد)

صفحه 19-36
محمدرضا اخوان عبداللهیان؛ سیدمسلم سیدمسلم سیدالحسینی؛ تکتم حنایی؛ فاطمه محمدنیای قرائی

3.

تبیین بسترهای جغرافیایی تنش در روابط ایران و افغانستان بر محوریت تئوری کمپ و هارکاوی (با تاکید بر دوران طالبان)

صفحه 37-57
سید مهدی موسوی شهیدی؛ بهادر زارعی

4.

پیش بینی احتمال مشارکت شهروندان در مدیریت بحران بر اساس نظریه تخصیص زمان(نمونه موردی شهر مشهد)

صفحه 79-99
رستم صابری فر

5.

تحلیل نقش خدمات و زیرساخت‌های گردشگری بر وفاداری گردشگران از مقاصد گردشگری (موردی: شهر یاسوج)

صفحه 101-119
فرزانه باقرپور نجف آباد؛ سعید امانپور

6.

چیدمان فضایی خانه های تاریخی با زمینه های اجتماعی و فرهنگی* (مورد مطالعه: خانه های تاریخی کاشان)

صفحه 121-140
وحید میرزایی؛ حسن سجادزاده؛ نسیم خانلو

7.

پیامدهای انسانی اجتماعی گرد و غباردر امنیت ملی

صفحه 141-163
عباسعلی خدامی؛ ریباز قربانی نژاد؛ محمود احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب