1.

اصالت‌سنجی نامه خلیفه دوم به معاویة بن ابی سفیان درباره حوادث صدر اسلام

صفحه 3-32
علی عادل زاده

2.

امامت و مشروعیت تبارشناختی: جدال امامیه، زیدیه و معتزله

صفحه 33-57
محمد احمدی منش

3.

«شونیزیه‌»های بغداد و جایگاه آن‌ها در تاریخ تصوف

صفحه 59-87
سیده فاطمه زارع حسینی؛ حمیدرضا ثنائی

4.

مناسبات طغاتیموریان و سربداران: پژوهشی برپایه داده‌های سکه‌شناختی

صفحه 89-117
نسرین میراخورلو؛ محبوبه شرفی

5.

ارزیابی عملکرد بلدیه تهران در نظارت بر قیمت نان در دوره پهلوی اول

صفحه 119-139
جعفر آقازاده؛ محسن پرویش

6.

تجلی مضامین عرفانی در نقش‌مایه های هندسی در مکتب تبریز: گنبد سلطانیه

صفحه 141-167
رعنا کوره پز؛ لیدا بلیلان

7.

نسخه کامل شماره 41 به همراه طرح روی جلد و شناسنامه مجلهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب