1.

طراحی الگوی مدیریت استعداد برای سازمان‌های فرهنگی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

صفحه 1-22
داود ضامنی؛ عباس علی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ ابراهیم حاجیانی

2.

ارایه الگوی مدرسه‌ آینده با تاکید بر مؤلفه‌های فرهنگی

صفحه 23-34
ناهید شریفی؛ بدری شاه طالبی؛ اکبر اعتباریان

3.

مرور نظام مند نشانگرهای ارزیابی سیاستگذاری فرهنگی موسسات آموزش عالی

صفحه 37-53
علیرضا نصیری فیروز؛ رضا عقیلی

4.

ارائه الگوی اوقات فراغت جوانان مطالعه موردی (شهرک های سازمانی وزارت دفاع)

صفحه 55-72
ناصر داودی؛ علیرضا ابراهیم پور؛ عباسعلی قیومی

5.

شناسایی مداخلات مؤثر بر کارآفرینی محصولات فرهنگی در ایران

صفحه 73-88
هدیه تنهایی راد؛ اکبر اعتباریان؛ علی رشیدپور

6.

شناسایی ابعاد مدل پویای فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با اینرسی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی ایران

صفحه 89-115
مصدق لطفی زنگنه درویش؛ قنبر امیر نژاد؛ فواد مکوندی

7.

طراحی مدل فرایندی سیاستگذاری فرهنگی در سازمان های فرهنگی ایران

صفحه 117-144
فرشاد رحمتی زنجان طلب؛ سید رضا صالحی امیری؛ علی اکبر رضایی؛ افسانه زمانی مقدم

8.

بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی درونی شده برگرایش به مدرنیسم در جوانان خرم آباد

صفحه 145-164
فرهاد طهماسبی نادری چگنی؛ مجید کاشانی؛ علی دلاور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب