1.

بررسی راهبرد های اجرائی بهبود سازمانی بر مبنای فرهنگ درجهت اثربخشی نیروی انسانی

صفحه 1-38
وحید میرزایی؛ نورمحمد یعقوبی؛ زهره مقدس

2.

طراحی مدل توسعه دیپلماسی فرهنگی ایران و ایتالیا

صفحه 40-61
آنتونیا شرکاء؛ هادی خانیکی؛ عباسعلی قیومی

3.

بررسی فرایند آموزش پذیری دانش‌آموزان مبتنی بر رویکرد هوش‌افزایی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

صفحه 63-86
رومینا حضرتی هودر؛ آرزو شیخ بکلو؛ رضا معصومی نژاد

4.

استخراج نقشه استراتژی تاب آوری از نگاه اسلام در مدیریت بحران سازمان ها با بهره گیری از رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک دیماتل فازی

صفحه 87-103
احمد ابراهیمی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ مینو لفافچی؛ سرور لفافچی

5.

ارائه الگویی از فرهنگ‌سازمانی مطلوب سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

صفحه 105-123
عباس قربانی فومشی؛ عباس علی قیومی

6.

واکاوی تأثیراستفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه بر هویت فرهنگی دانشجویان

صفحه 125-138
فرزانه توکلی؛ فائزه تقی پور؛ علی رشیدپور

7.

شناسایی راهکارهای عملی به منظور بهره برداری از بازاریابی تعاملی مبتنی بر فضای مجازی در حوزه گردشگری سلامت

صفحه 139-153
عارف خوش اندام؛ محمدرضا رستمی

8.

عوامل مؤثر در حفظ و احیای ارزشهای فرهنگی در بافت تاریخی بناهای اسلامی (مطالعه موردی بناهای شهر تهران)

صفحه 155-173
سیده صفا موسوی؛ فائزه حسین زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب