1.

آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بازار سرمایه ایران (با تاکید بر آزادسازی سهام عدالت)

صفحه 1-15
روح اله شهابی نژاد؛ محسن زاینده‌رودی؛ رضا زینل زاده؛ سید عبدالمجید جلائی

2.

مقایسه اثرات نامتقارن تغییرات حجم نقدینگی بر ارزش افزوده زیربخش های خدمات

صفحه 35-53
مهناز حاله؛ کامبیز هژبر کیانی؛ فرید عسکری؛ صادق علیپور

3.

اثر شوک نرخ ارز بر تورم کشورهای منتخب در حال توسعه با رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری پانلی برای دوره 2020-1990

صفحه 53-69
مرجان محمداسماعیل؛ رضا معبودی؛ محمد خرسند

4.

بررسی تاثیر متغیرهای اعتباری تسهیلات رهنی بر مصرف خانوارها

صفحه 71-89
اسداله الوندی زاده؛ عباس امینی فرد؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی

5.

رهیافت کینزی جدید قابلیت جایگزینی نرخ ارز در انتظارات تورمی: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

صفحه 91-105
زهرا مختاری؛ جلیل توتونچی؛ عباس علوی راد

6.

عوامل موثر بر شاخص توسعه مالی در ایران

صفحه 17-35
پریسا محمدی؛ فرید عسکری؛ فرزانه خلیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب