1.

ارائه الگوی ارزیابی مهارت زمان سنجی متخصصان بازار سرمایه به روش ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه و طراحی سناریو

صفحه 1-15
بهروز نظری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ مهدی معدن چی زاج؛ حمیدرضا کردلویی

2.

ارزیابی استراتژی تعیین حرکت قیمت سهام: مطالعه موردی گروه بیمه بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 16-30
عاطفه زارعی؛ سید نظام الدین مکیان؛ مهدی حاج امینی

3.

ارزیابی نقش تعدیل گر نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 31-43
الهام فرخی؛ ,سعید جبارزاده

4.

فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و نااطمینانی بازار سرمایه

صفحه 44-65
پوریا رستمی چری؛ پروانه سلاطین

5.

مدلسازی مفهومی تاب‌آوری مالی صنعت هتلداری در شرایط بحران

صفحه 66-83
سیده مریم ابوالحسنی کومله؛ محمدحسن قلی زاده؛ مهدی مشکی

6.

ارزیابی بازده سهام با بهره گیری از تلفیق الگوی چندعاملی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و تابع جریمه(پنالتی) در بازار بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه ان با الگوی ینج عاملی فاما و فرنچ

صفحه 84-101
علی اکبر فرزین فر

7.

ماهیت مسئولیت مدنی بانک ناشی از اسکیمینگ بر مبنای قواعد فقهی

صفحه 102-113
محمدرضا نامجویان؛ سیدمحمدرضا امام

8.

مدل‌های ذهنی سرمایه‌گذاران خرد در مواجهه با بازار سرمایه کشور با استفاده از تکنیک استعاره‌های ذهنی زالتمن (موردمطالعه: سرمایه‌گذاران خرد بورس اوراق بهادار تهران ساکن خوزستان)

صفحه 114-131
حسن شه طالع؛ مریم درویشی؛ جابر محمد موسایی

9.

انصاف به مثابه حمایت از سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه

صفحه 132-148
مهدی آذرنژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب