1.

تدوین چارچوب گزارشگری اجتماعی با تاکید بر ذینفعان اجتماعی

صفحه 1-22
پرستو مصطفایی؛ سید علی حسینی؛ رضوان حجازی؛ قاسم بولو

2.

نقش فرهنگ اسلامی در مسئولیت‌پذیری حسابرسان و کیفیت حسابرسی در شرایط محیطی ایران

صفحه 23-40
حسین رضا رمضانی؛ کاوه آذین فر؛ میدرضا غلام نیا روشن؛ رضا فلاح

3.

سیستم ارزیابی مؤثر مبتنی بر اطلاعات حسابداری مدیریت جهت کنترل استراتژی با استفاده رویکرد اکتشافی

صفحه 41-61
ندا صدری؛ محمدحسین رنجبر؛ حمید رستمی جاز

4.

ارائه مدل اثر انواع سبک های تصمیم گیری بر مدیریت سود مبتنی بر سناریو با در نظر گرفتن پنج عامل شخصیتی نئو در مدیران مالی

صفحه 62-81
منوچهر آراوند؛ زهره حاجیها؛ حمیدرضا کردلوئی؛ محمد حامد خانمحمدی؛ طاهره محمودیان

5.

تدوین الگوی فرهنگ حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 82-111
مسعود صادقی؛ فروغ حیرانی؛ اکرم تفتیان

6.

ارائه الگوی هژمونیک ایجاد تعارض منافعِ ذینفعان در شرکت‌هایی با مالکیت خانوادگی: ویژگی‌های نظریه کادیلوئیسم‌ها در حاکمیت شرکتی

صفحه 112-133
محسن شریفی فرد؛ احمد کعب عمیر؛ علی محمودی؛ فاطمه مهربانی

7.

توصیف ارتباط رفتار ماکیاولی حسابداران با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

صفحه 134-148
مصطفی نطقی طاهری؛ حبیب پیری؛ جلیل بیطاری؛ رضا ستوده

8.

ارزیابی ویژگی‌های ساختارِ حاکمیت متمّدنانه شرکتی در بازار سرمایه ایران

صفحه 149-169
الهام آب شیرینی؛ ولی خدادادی؛ سعید نصیری؛ نادر خدری

9.

بررسی اثر حسابداری مدیریت زیست محیطی بر مدیریت منابع انسانی و فن‌آوری متمرکز بر محیط زیست

صفحه 170-182
افسانه تازیکه لمسکی؛ علی خوزین؛ علیرضا معطوفی؛ منصور گرکز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب