1.

پتانسیل سنجی توسعه پهنه های آموزشی سبز باتاکید بر توسعه پایدار(مطالعه موردی: منطقه ۲ شهر تهران)

صفحه 1-20
مریم رباطی؛ فری ناز یونسی؛ سیدمسعود منوری

2.

شناسایی عوامل اثرگذار بر مشارکت نهاد خانواده در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی- تربیتی در کلانشهر تهران(مطالعه مناطق 2 و 12)

صفحه 21-34
محدثه فدایی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمود مهر محمدی؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی

3.

مطالعه نقشه‌های شناختی پیرامون ادراک فضای سالمندان (مطالعه موردی: خانه سالمندان کهریزک)

صفحه 35-46
فرناز چراغی فر؛ حسین سلطان زاده؛ هادی قدوسی فر

4.

سنجش میزان بهره‌مندی شهروندان از حق بر شهر(نمونه موردی: شهر قزوین)

صفحه 47-62
فهیمه شکوه فر؛ زهره داودپور؛ وحید بیگدلی راد

5.

تحلیل روابط مدیریت شهری با مسئولیت‌پذیری از دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی: شهر مشهد)

صفحه 63-74
رویا شاددل؛ عزت الله مافی؛ مریم رجبی

6.

تأثیر ادراک عدالت، هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی درون سازمانی کارکنان شهرداری شهر قدس

صفحه 75-85
سکینه لطافت؛ رسول کریمی طاهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب