1.

تبیین مولفه‌های کیفیت کالبد بصری بر حضورپذیری افراد در محیط‌های اجتماع پذیر (مورد پژوهی: سراهای بازار تاریخی اصفهان)

صفحه 1-15
سمیه پهلوان؛ حسین سلطان زاده؛ فرح حبیب

2.

تبیین مولفه‌های تاثیرگذار در سیاست‌گذاری فرهنگی با رویکرد توسعه شهری (مورد مطالعه: زبان‌های خارجی)

صفحه 16-30
گلایول نیازاده؛ فاطمه براتلو؛ سیدرضا صالحی امیری

3.

نقش مولفه‌ها و عناصر فرهنگی در رضایتمندی ساکنین مجموعه‌های مسکونی سازمانی در ایران(مطالعه موردی:شهر اهواز)

صفحه 31-42
صبا میردریکوندی؛ مصطفی مسعودی نژاد؛ بهزاد وثیق

4.

تاثیر سواد مالی، فناوری مالی و سرمایه فکری بر عملکرد در شهرداری ساوه

صفحه 43-53
مجید مرادی؛ معصومه احمدیه

5.

ارائه مدل اثررفتار سازگار با محیط زیست شهری بر عملکرد محیطی

صفحه 55-66
امیر محمد داوود زاده؛ سید مصطفی طیبی ثانی

6.

سنجش نحوه‌ی استفاده از فضاهای اجتماعی تاریخی در شهر شیراز

صفحه 67-77
آرش دیده روشن؛ حامد مضطرزاده

7.

تبیین مفهوم احساس آسایش در مجتمع‌های مسکونی

صفحه 79-102
خسرو پورجوان؛ آویده طلایی؛ محمد هادی کابلی

8.

بررسی تأثیرات پیاده‌سازی شهر الکترونیک بر مدیریت مطلوب شهری با تأکید بر نقش میانجی مشارکت شهروندان و تعدیلگر شهر هوشمند

صفحه 103-115
مهدی مسکنی؛ محسن امینی خوزانی؛ حمیده رشادت جو

9.

تاثیر فضیلت‌های اخلاقی بازاریابی بر بازاریابی اینترنتی و بازاریابی رابطه‌مند در مشتریان مواد غذایی کاله شهر همدان

صفحه 117-129
اکبر قربانی چگنی؛ محمد طاهری روزبهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب