1.

تحلیل مولفه‏ های ارزیابی ذینفعان بیمارستان‏ های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد کیفی

صفحه 7-21
سیده رقیه حسنی ضیابری؛ سعید باقرسلیمی؛ مهدی همایون فر

2.

بررسی وضعیت مدیریت مبتنی بر شواهد ارزشیابی اقتصادی در حوزه دارو نظام سلامت ایران و کشورهای منتخب: مطالعه تطبیقی

صفحه 23-35
ابوالفضل علیاری؛ شقایق وحدت؛ سعاد محفوظ پور؛ حسین مشیری تبریزی

3.

شناسایی مؤلفه‌های سازمان‌های مُبلغ (مأموریت‌محور) در دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحه 37-48
اکبر بیات؛ مرتضی مرادی

4.

عوامل موثر بر ارائه مراقبت ایمن واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی استان مازندران

صفحه 49-59
مصطفی گل چوبی؛ لیلا کیکاوسی آرانی

5.

شناسایی عوامل موثردر استقرار رویکرد اطلاع درمانی نقص سیستم ایمنی در مرکز طبی کودکان با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 61-70
صدیقه محمداسماعیل؛ شیبا کیانمهر

6.

شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای مدیریتی در سبک اداره بیمارستان شهدای کرمانشاه

صفحه 71-86
روح اله حسینی؛ سید محمد قنبری

7.

تأثیر شوک‌های مثبت و منفی مخارج بهداشت عمومی در طی دوره‌های تجاری بر وضعیت سلامت در ایران

صفحه 87-102
آزاده جهانتابی نژاد؛ ابوالقاسم گل خندان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب