1.

ارزیابی کارکردهای رهبری سالتوژنیک در شرکت‌های نفتی: تمرکز بر پذیرش انرژی سبز

صفحه 1-18
شیما صفرمحمدلو؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ مهدی خیراندیش

2.

تعیین استراتژی‌های توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شش رودبار استان مازندران)

صفحه 19-31
مونا نهتانی؛ قربان وهابزاده؛ سید رمضان موسوی

3.

مقایسۀ عملکرد انواع سایبان‌‌ ثابت در جهت کنترل نور روز ساختمان (مطالعه موردی: جبهۀ جنوبی در اقلیم یزد)

صفحه 33-45
طاهره نصر؛ زهرا یارمحمودی

4.

تعیین روابط علی بین محرک‌های ایجاد و بکارگیری همزیستی صنعتی در شهرک-های صنعتی با استفاده از روش دیمتل فازی

صفحه 47-60
ابراهیم سپهری شفیق؛ هوشنگ تقی زاده؛ سلیمان ایرانزاده

5.

حذف گاز NO2 به وسیله برخی جاذب‌های طبیعی با استفاده از روش جذب سطحی

صفحه 61-72
حسین دشتی خویدکی؛ راضیه جعفری؛ موسی سلیمانی

6.

تبیین و مقایسه شاخصه‌های تاثیر‌گذار بر رضایت پسران و دختران 11 تا 15 سال از مجتمع‌های مسکونی نوساز (نمونه مورد مطالعه: شهرک‌های مسکونی تنکابن)

صفحه 73-90
مژده صیادی؛ سارا شریعتی

7.

ارائه چارچوبی به منظور انتخاب تأمین‌کننده پایدار- تاب آور با رویکرد فازی

صفحه 91-109
اسداله علیرضایی؛ مژده ربانی؛ حمید بابائی میبدی؛ ابوالفضل صادقیان

8.

بررسی اثر رویکردهای مدیریت توسعه بر کاهش تضاد مکانی بین کاربری کشاورزی و سکونت‏گاهی

صفحه 111-123
علی عسگریان؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ محسن باقری بداغ آبادی

9.

سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری مناطق شهری در برابر سیلاب‌های شهری (مطالعه-ی موردی: منطقه 4 تهران)

صفحه 125-145
مصطفی ناهید؛ محمدرضا زند مقدم؛ زینب کرکه ابادی

10.

تحکیم جایگاه دادخواه خصوصی در دعاوی محیط زیستی علیه دولت

صفحه 147-156
روح اله کریمی؛ عباس پهلوان زاده؛ حسین جلالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب