1.

پیش‌‌بینی گستره کنونی و آینده گونه Bromus tomentellus Boiss تحت دو مدل هشدار اقلیمی (Rcp4.5 و Rcp8.5) در اکوسیستم‌‌های مرتعی استان اردبیل

صفحه 1-16
جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی؛ راضیه صبوحی؛ علیرضا افتخاری

2.

بررسی عوامل موثر بر راندمان حذف آمون یوم در تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از فرایند زدایش توسط هوا

صفحه 17-33
آرزو زنگنه؛ سیما سبزعلیپور؛ افشین تکدستان؛ رضا جلیل زاده ینگجه؛ مرتضی خفائی

3.

بررسی عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در حفاظت از محیط زیست (مورد مطالعه: روستاهای دهستان قلعه‌تل شهرستان باغملک)

صفحه 35-44
بهمن خسروی پور؛ زینب خادمی؛ خدیجه سلیمانی هارونی

4.

سنجه های سیمای سرزمین؛ ابزاری جهت بررسی ارتباط میان الگوهای سیمای سرزمین و دمای سطح زمین در مقیاس مناسب (مطالعه موردی: شهر تهران)

صفحه 45-60
فاطمه عفتی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ فاطمه شفیعی خورشیدی؛ سعید کریمی

5.

تدوین مدل مفهومی و ارزیابانه شهرهای کم کربن

صفحه 61-75
سعیده شیخی؛ فرشته حبیب؛ فرح حبیب

6.

بهینه‌سازی تغییرات کاربری اراضی آینده با استفاده از مدل CLUE-s در شهرستان رامیان

صفحه 77-87
مجید محمدی؛ جعفر دستورانی

7.

بررسی میزان تاثیرگذاری انواع پوشش گیاهی بر آسایش حرارتی در تنگه‌های شهری در اقلیم گرم و خشک

صفحه 89-102
طاهره کولیوند؛ نازنین نصرالهی

8.

مطالعه تصفیه پساب شبیه‌سازی شده صنایع آبکاری حاوی فلز سنگین نیکل با فرایند اسمز مستقیم

صفحه 103-113
اسماعیل کوهستانیان؛ محمد نعمت زاده

9.

ارزیابی رابطه مؤلفه‌های کالبدی شفابخش محیط‌های آموزشی و سلامت روان کاربران (نمونه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)

صفحه 115-132
روح اله رحیمی؛ فرناز رازانی

10.

ارزیابی تأثیر نوع زیتوده و دمای گرماکافت بر برخی ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی زغال زیستی

صفحه 133-150
ندا سیدی؛ مهدی احمدیوسفی؛ مهدیه امیری نژاد؛ محبوبه زاهدی فر؛ فاطمه علیزاده؛ محبوبه زاهد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب