1.

مطالعه اثرات ضد دردی عصاره دارچین (Cinnamomum) در تست صفحه داغ و تقابل اثر آن با مسیرهای اوپیوئیدرژیک، دوپامینرژیک، سروتونینرژیک و هیستامینرژیک در موش کوچک آزمایشگاهی

صفحه 3893-3900
المیرا اژدری؛ شاهین حسن پور؛ بیتا وزیر

2.

بررسی فراوانی و ارزیابی بالینی عفونت همزمان روتاویروس با عوامل آدنوویروس و آستروویروس

صفحه 3901-3906
سید داود موسوی نسب؛ مصطفی قادری؛ فاطمه زالی؛ رجب مردانی؛ هومن کاغذیان

3.

اولین بررسی سیتولوژیک گوش خارجی در دوگونه جوجه تیغی گوش دراز و برندت ایرانی

صفحه 3907-3912
غزل آفتاب؛ فرنوش ارفعی؛ احمد اصغری؛ تقی زهرایی صالحی

4.

سلول زدایی بافت لیگامان کف پای شترمرغ بعنوان زنوگرافت

صفحه 3913-3922
روزبه مریدپور؛ حمیدرضا فتاحیان؛ پژمان مرتضوی

5.

اثرات سینرژیستی سیستم‌های گلوتاماترژیک و هیستامینرژیک مرکزی بر اخذ غذا در جوجه‌های نوزاد: نقش گیرنده‌های NMDA گلوتاماتی

صفحه 3923-3930
مینا مبرهن؛ مرتضی زنده دل؛ بیتا وزیر؛ احمد اصغری

6.

شناسائی مولکولی آناپلاسما اوویس در گوسفندان استان گیلان به روش PCR

صفحه 3931-3938
وحید نعمان؛ نصرالله واحدی نوری؛ عبدالرضا نبی‌نژاد؛ هادی میران زاده؛ مسعود برومند جزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب