1.

جداسازی گونه‌های غالب سالمونلا و شناسایی عوامل حدت آن‌ها در حیوانات خانگی و صاحبان آن‌ها در شهرستان اصفهان

صفحه 3949-3956
آتنابلالی دهکردی؛ علی شریف زاده

2.

بررسی فعالیت متالوبتالاکتامازی و کارباپنمازی درسویه سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های بالینی در تهران

صفحه 3957-3966
سمیه مشایخی؛ فاطمه نوربخش؛ سحر هنرمند جهرمی

3.

اثرات هم افزایی ال-دوپا و دوپامین با آگونیست گیرنده‌های MC3/MC4 ملانوکورتینی بر اخذ غذا در جوجه ها

صفحه 3967-3976
محمد بامری؛ مرتضی زنده دل؛ بیتا وزیر؛ نگار پناهی؛ احمد اصغری

4.

اثرات محافظتی فئونیکسین 14 با دیدگاه آسیب‌شناسی، در زخم تجربی دوازدهه ایجاد شده بوسیله ایندومتاسین در رت

صفحه 3977-3982
یاسر زندرحیمی؛ نگار پناهی؛ سعید حصارکی؛ سیدحامد شیرازی‌بهشتی‌ها

5.

جداسازی و بهینه سازی شرایط رشد مخمر های دارای خواص کاهندگی آفلاتوکسین B1 از پنیر های محلی در ایران

صفحه 3983-3992
غزال یحیی پور؛ سید امیرعلی انوار؛ مریم عطایی؛ حامد اهری؛ حسین عسکری

6.

ردیابی ملکولی ژن‌های pap GII, sfa , afa در جدایه های اشریشیا کلی‌ موارد کلی‌باسیلوز طیور و عفونت ادراری انسان

صفحه 3993-4002
خاطره کفشدوزان؛ تقی زهرایی صالحی؛ بهار نیری فسایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب