1.

واکاوی اختیارات زوجه در حق طلاق

صفحه 1-12
محبوبه سادات مقدسی؛ احمد باقری؛ سید محمدرضا آیتی

2.

فقه و حقوق ایران و قاعده تفسیر علیه انشا کننده قرارداد در آن

صفحه 13-29
فاطمه شیخی؛ منصور امینی؛ پرویز ساورایی

3.

امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت‌های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

صفحه 30-47
سیدمحمّدرضا موسوی فرد

4.

سیری اجمالی درمبانی فقهی تخییرو ترتیب دررابطه با کیفیت مجازات محارب

صفحه 48-70
محمدابراهیم مجاهد؛ احمد عابدینی نجف آبادی؛ جواد پنجه پور

5.

مصداق شناسی ولایت «ولی عرفی» در فقه

صفحه 71-85
محمد حسین مشکاتی؛ سید علیرضا حسینی؛ علیرضا سلیمی؛ عبدالله امیدی فرد

6.

قاعده منع تبعیض در حقوق بین المللی بشر و امکان سنجی گذار از قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی

صفحه 86-103
علی اصغر افشاری

7.

بررسی فقهی و حقوقی خسارت همگانی

یعقوب مطلبی گلعذانی

8.

مسئولیت دولت اسلامی در مقابله با معاملات صوری و راهکارهای آن

صفحه 104-119
امیر جوادی؛ محمد باباپور؛ عبدالعلی محمد جوزانی

9.

پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم

صفحه 120-140
داوود نصیران؛ محمدرضا کاظمی نافچی؛ سید محمد هادی مهدوی؛ رضا عباسیان

10.

بررسی مبانی ایراد رد دادرس در فقه امامیه با رویکردی بر اسناد بین المللی

صفحه 141-156
پروین اکبرینه؛ بهنام امیرشاکری؛ علی غریبه؛ محمد تقی علوی

11.

واکاوی فقهی کفالت در قرار تأمین

صفحه 157-170
رضا مقبلی قرائی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ علیرضا عسگری

12.

حد لازم برای دلیل آوری و نیل به آستانه ی اثبات در فقه اسلامی و نظام های حقوقی

مهدی ملاولی

13.

بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح در مذهب انگلیکن با نگاهی به فقه اسلامی

صفحه 171-186
منصوره نجات نیا؛ بخشعلی قنبری؛ محمد رضا عدلی

14.

بررسی فقهی حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه

صفحه 187-209
مرضیه فراهتی؛ سید محمد صدری؛ عباسعلی فراهتی

15.

بررسی صحت اسقاط کافه خیارات با تاکید بر قاعده لاضرر

صفحه 210-224
اشرف نایب زاده

16.

مطالعه تطبیقی آثار وقوع تحریم‌های اقتصادی ازمنظر نظام‌های حقوقی ایران، بین الملل و فقه امامیه و راهکارهای پیش رو

صفحه 225-241
سعیده اسماعیلی فرد؛ سید حسین سادات حسینی؛ رمضان دهقان؛ مجید هراتیان نژادی

17.

طراحی الگوی بومی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

علی حاجت پور قلعه رودخانی؛ اسماعیل عبداللهی؛ مریم صفایی

18.

مبانی تکرار و تعدد جرم در جزای نقدی نسبی

نادر حیدری؛ رضا رنجبر الوار علیا؛ رحیم وکیل زاده

19.

مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها

ابراهیم آریازنگنه؛ فخرالدین ابوئیه؛ احمدرضا بهنیافر؛ علی پورقصاب امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب