1.

تحلیل چند متغیره خشکسالی‌های هیدرولوژیک در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از تکنیک تولید داده مصنوعی و توابع مفصل

صفحه 19-1
بابک شاهی نژاد؛ زهرا شمس؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ آزاده ارشیا

2.

ارزیابی آزمایشگاهی پروفیل طولی و عرضی آبشستگی در بستر کانال با قوس 180 درجه: کاربرد آبشکن مثلثی نفوذپذیر

صفحه 33-21
محمدرضا کلامی زاده؛ امیرعباس کمان بدست؛ محمود شفاعی بجستان؛ علیرضا مسجدی؛ هوشنگ حسونی زاده

3.

استفاده‌ کارآمد و پایدار از منابع آبی خوزستان با تدوین بنچ‌مارک‌های ردپای آب

صفحه 35-49
سمیرا سالاری؛ فاطمه کاراندیش؛ پرویز حقیقت جو؛ مایت آلدایا

4.

تأثیر مدیریت‌ آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف برنج (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

صفحه 51-61
مجتبی ذبیح پور روشن؛ علی باقری؛ رضا اسدی؛ داود اکبری نودهی؛ فضل شیردل شهمیری

5.

ارزیابی تاثیر سیستم ریشه گیاه یونجه در مقاوم سازی خاک

صفحه 63-71
صمد ظاهرمند؛ خسرو شفیعی مطلق؛ اسفندیار جهانتاب؛ رسول اجل لوییان

6.

مقایسه کارایی مدلهای رگرسیونی، شبکه عصبی مصنوعی و تلفیق آن با الگوریتم ژنتیک در بررسی فرسایش بادی

صفحه 73-86
شاهین ابراهیمی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ مهرداد اسفندیاری؛ عباس احمدی

7.

چشم‌انداز اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی بر اساس گزارش پنجم IPCC (مطالعه موردی شهر ایلام)

صفحه 87-107
هادی رمضانی اعتدالی؛ فریبا خدابخشی؛ الهه کنعانی

8.

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی تأثیر مدیریت آب مصرفی در مراحل مختلف رﺷﺪ بر ﻋﻤﻠﮑﺮد دو رقم بادام‌زمینی با استفاده از مدل WOFOST

صفحه 109-123
علی عبدزادگوهری

9.

اثر محلول‌پاشی پرولین و گلایسین‌بتائین بر شاخص‌های رشد، میزان پرولین و فعالیت آنزیمی گیاه شمعدانی معطر (Pelargonium graveolens) تحت تنش کم‌آبی

صفحه 125-136
مجید خدابخش؛ الهام دانائی

10.

سیل و تاب ‌آوری: مطالعه مروری

صفحه 137-150
سعید اسلامیان؛ یاسر سبزواری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب