1.

ارزیابی کارایی فیلترهای زیستی مختلف در تصفیه زهاب کشاورزی

صفحه 1-13
علی کیانپور؛ بهمن یارقلی؛ احمد شرافتی؛ کرامت اخوان گیگلو

2.

بررسی تغییرات کاربری ارضی و مولفه‌های اقلیمی در شهرستان مشکین شهر

صفحه 15-31
بتول زینالی؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری

3.

بررسی اثر پارامترهای هواشناسی بر رخدادهای بارشی شدید در اقلیم‌های مختلف ایران با استفاده از رگرسیون چندک

صفحه 33-49
صدیقه برارخان‌پور احمدی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مجتبی خوش روش

4.

الگوی مکانی تولید رسوب با استفاده از مدل ساختاری اتصال رسوب در حوضه آبخیز طالقان، ایران

صفحه 51-64
محمد علی هیلو؛ سید عباس حسینی؛ احمد شرافتی

5.

پهنه‌بندی عناصر غذایی پر مصرف در خاک و برگ درختان باغ‌های پرتقال با استفاده از مدل گاوسی (مطالعه موردی شهرستان دزفول)

صفحه 65-79
ابتسام نیسیان؛ کامران محسنی فر؛ ابراهیم پناهپور؛ تیمور بابائی نژاد

6.

ارزیابی قابلیت گیاهان مؤثر در مهار فرسایش آبکندی (مطالعه موردی: منطقه کنارتخته استان فارس)

صفحه 81-96
اکبر فرهادی؛ حسن احمدی؛ بهارک معتمدوزیری؛ ابوالفضل معینی

7.

حل تحلیلی معادله حاکم بر جریان غیر‌دارسی به روش ریاضی آنالیز هموتوپی

صفحه 97-110
امیر حسین آروین؛ محمد هادی فتاحی؛ محمد صدقی اصل؛ عباس محمدی

8.

پهنه‌بندی سیلاب 25 ساله جهت بهره برداری در تعیین حدود بستر و حریم رودخانه (مطالعه موردی رودخانه تیل)

صفحه 111-127
رامین تبریزی؛ سیده هدی رحمتی؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ محمد شهبازی بیله سوار

9.

برآورد سطح دینامیک آب در چاه با استفاده از روابط تجربی، آنالیزابعادی و قانون بقای انرژی (مطالعه موردی: استان البرز)

صفحه 129-138
سارا فکوری؛ محمد بی جن خان

10.

اثر تغییر اقلیم بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک

صفحه 139-152
آرش محمدزاده؛ یاسر عظیم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب