1.

بررسی تغییرات شدت بارش‌های کوتاه مدت در نیم قرن اخیر در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: شهر رشت)

صفحه 1-12
مهدی ترابی؛ علیرضا شکوهی

2.

تحلیل روند بارش در حوضه آبریز زهره-جراحی در محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد

صفحه 13-28
امیرعباس محمودیان بیدگلی؛ محمد صادق صادقیان؛ علی صارمی؛ هومن حاجی کندی

3.

توسعه شاخص آلودگی منابع نقطه‌ای در سطوح گیرش چاه ها با رویکرد مدل‌سازی ریاضی (مطالعه موردی: آبخوان مشگین‌شهر)

صفحه 29-41
محسن حیدراوغلی؛ حسین سعادتی؛ ابراهیم فتائی

4.

ارزیابی واکنش هیدرولوژیکی حوضه آبریز کیوی چای به تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل SWAT

صفحه 43-57
شیرین مهدویان؛ بتول زینالی؛ برومند صلاحی

5.

تعیین نسبت نیمرخ اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری مدیریت پایدار منابع آب و خاک در حوضه امام‌کندی ارومیه

صفحه 59-71
حسین ملک لی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ کیومرث سفیدی؛ شهناز میرزایی

6.

تاثیر شبکه آبیاری و زهکشی تجن بر تامین نیازهای جریان محیط‌زیستی منابع آب

صفحه 73-85
سیده زهره هاشمی؛ عبداله درزی نفت چالی؛ فاطمه کاراندیش؛ هنک ریتزما؛ کریم سلیمانی

7.

بررسی و پایش زمانی شاخص GRI بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت زنجان)

صفحه 87-99
ابراهیم یوسفی مبرهن؛ سمیرا زندی فر

8.

بررسی مدیریت آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد عدس تحت سطوح مختلف نانو کلات آهن در منطقه دیلمان

صفحه 101-111
سیدمصطفی صادقی؛ علی عبدزادگوهری

9.

ارزیابی استفاده از پوشش‌های فیزیکی در کاهش تبخیر از سطح مخازن کوچک آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک

صفحه 113-125
فاطمه هوشمندزاده؛ محمد رضا یزدانی؛ سید فرهاد موسوی

10.

بررسی اثر تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند سالانه و فصلی آن در استان کردستان

صفحه 127-134
آرش رنجبر؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب