1.

آزمون مدل نقش میانجی‌گری شخصیت برند در رابطه علی تبلیغات با ارتقای ارزش ویژه برند آدیداس در مشتریان شهر کرج

صفحه 191-208
حامد عبدالرسولی زال

2.

بررسی رابطة عوامل درون سازمانی با رفتار سیاسی با تأکید بر نقش تعدیل‌گری مهارت سیاسی در وزارت ورزش و فدراسیون‌ها

صفحه 209-222
رباب مختاری

3.

تأثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتریان سلاح های ووشو

صفحه 234-223
سمیه میرانی

4.

بررسی توسعه گردشگری ورزشی بر پایه ی ورزش های بومی و محلی استان سمنان

صفحه 254-235
الهه دماوندی جغال؛ سحر طاهری هشجین؛ حسین پورسلطانی

5.

شناسایی شاخص‌های سلامت محور ‌مؤثر بر سرمایه فرهنگی در سازمان‌های ورزشی

صفحه 255-270
احمدرضا ظهرابی؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش؛ حسین عبدالملکی

6.

شناسایی ﻋﻮاﻣﻞ رفتاری ﻣﻮﺛﺮ بر افزایش مشارکت دانشجویان در ورزش­های تفریحی دانشگاه

صفحه 302-285
هادی عبداللهی‌فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب