1.

ارائه مدلی برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی

صفحه 1-20
جواد فرامرز؛ یحیی کامیابی؛ جواد رمضانی

2.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی

صفحه 21-42
مهدی صابری اسفرجانی؛ امین ناظمی

3.

ارائه مدل انتخاب پرتفوی بادیدگاه مالی رفتاری مدیران شرکتها براساس تئوری نمایندگی

صفحه 43-56
نجف کرمی؛ نادر رضائی؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام

4.

ارائه مدل و تبیین چارچوب گزارش دهی فساد مالی براساس رویکرد پدیدارشناختی کلایزری

صفحه 57-76
رحمان عالی؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمود قیوم زاده

5.

تبیین ارتباط بین تمایلات رفتاری برنامه ریزی شده، رفتار ماکیاوولیسمی و کیفیت حسابرسی با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری

صفحه 77-90
محمود بانی؛ خسرو فغانی؛ علی ذبیحی

6.

بازدهی بین شرکت‌های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بر مبنای محدودیت تامین مالی، استراتژی تجاری و راهبری شرکتی

صفحه 91-104
محمود نوذرپور شمی؛ نگار خسروی پور؛ امیر رضا کیقبادی

7.

رابطه سطح دانش و اندازه شرکت با روابط بین مشغله حسابرس و کیفیت حسابرسی

صفحه 105-140
هاشم مکاری؛ سیدعلیرضا میرعرب؛ سید علیرضا طباطبایی

8.

ارزیابی همگرایی و واگرایی بین معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری: آزمون نظریه مدیریت ذینفعان

صفحه 141-154
عبدالله حسین زاده؛ سید محمود موسوی شیری؛ زهره حاجیها؛ هاشم نیکومرام

9.

ارائه الگویی از اثر معیارهای گزارش حسابرسی و ویژگی های شرکتی بر تاخیر در گزارش حسابرسی با توجه به معادلات ساختاری

صفحه 155-180
محمدرضا عبرتی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ علی آشتاب

10.

بررسی نقش کمیته حسابرسی در آگاهی بخشی سود حسابداری به عنوان یک موضوع چالش برانگیز برای سرمایه گذاران

صفحه 181-200
محسن عسگری؛ نقی فاضلی؛ خسرو فغانی ماکرانی

11.

تدوین مدل سیستمهای اطلاعاتی حسابداری یکپارچه در سازمان‎های دولتی ایران در راستای بهبود عملکرد و کاهش تخلفات سازمانی

صفحه 201-216
بهنام گیلانی نیای صومعه سرائی؛ خدیجه ربیعی؛ حسن فتوحی فشتمی

12.

الگوی بالندگی حسابداری در ایران: با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 217-244
زهرا دیانتی دیلمی

13.

جهت گیری پایداری زیست محیطی و ساختار مالی؛ اثرات تعدیل کننده سطح فعالیت، نوع صنعت، سودآوری و سرمایه زیست محیطی

صفحه 245-258
مسعود فرح آبادی؛ فرزانه حیدرپور؛ آزیتا جهانشاد

14.

تبیین الگوی سواد حسابداری با رویکرد مبتنی بر معادلات ساختاری

صفحه 259-274
منوچهر رحمتی قورولی؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم؛ نادر رضائی

15.

ارزیابی کیفیت افشای پایداری و تاثیر آن بر عملکرد پایداری مبتنی بر تئوری مشروعیت

صفحه 275-296
غلامحسین پورغلامی دافچاهی؛ محمود صمدی لرگانی؛ رضیه علی خانی؛ محمدرضا پورعلی

16.

نگرشی به عوامل موثر بر برملاسازی درون‌سازمانی اقدامات متقلبانه توسط حسابداران

صفحه 297-312
سیدولی مصطفوی ماکرانی؛ منصور گرکز؛ علیرضا معطوفی؛ علی خوزین

17.

توسعه الگوی حسابداری پایداری مبتنی بر نظریه زمینه بنیان

صفحه 313-328
شهناز کریمی واحد؛ عسگر پاکمرام؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلویی

18.

ارزیابی تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت بر رابطه رقابت بازار محصول با عملکرد مدیریت

صفحه 329-344
محمدرضا محمدی رمضانی؛ فرزین رضایی؛ حسین کاظمی

19.

میزان دستیابی به اهداف اخلاقی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برمبنای مکاتب اخلاقی ساختارگرا

صفحه 345-358
فرزاد تاریوردی؛ زهرا پورزمانی

20.

تأثیر ویژگی‌های تاریک شخصیت و تمایل به اشتراک‌گذاری دانش حسابرسان بر تردیدگرایی و قضاوت حرفه‌ای آن‌ها: با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی محل اشتغال حسابرس

صفحه 359-374
هادی جوادی؛ سید حسین حسینی؛ بهرام همتی؛ اعظم شکری

21.

طراحی مدل کارآفرینی پایدار مبتنی بر ارزش‌آفرینی براساس رویکرد در صنعت غذایی کشور براساس نظریه داده‌بنیاد

صفحه 375-390
محسن امینی؛ فاطمه حمیدی فر؛ تقی ترابی؛ مسعود قدسی

22.

شناسایی مولفه های موثر بر تکامل حسابداری مدیریت با استفاده از روش ANP فازی در بین شرکتهای عضو سازمان بورس و اوراق بهادار

صفحه 391-410
پانیذ شکرایی فرد؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ محمد حامد خان محمدی

23.

چسبندگی هزینه؛ تاکید بر اثر محدودیت های مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری

صفحه 411-428
حسین بدیعی؛ نعمت راستگو؛ جلیل بیطاری

24.

تاثیر لحن گزارشگری مالی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 429-440
امین صفرنژاد بروجنی؛ علی اکبر چهار محالی؛ جمشید پیک فلک؛ محمد ربیعی

25.

تاثیر عدم تطبیق هزینه ها با درآمدها بر همزمانی مالیات طی چرخه عمر شرکت‌ها

صفحه 441-458
علی آقاجانی؛ غلامرضا محفوظی؛ فاضل محمدی نوده؛ فرزین رضایی

26.

تبیین ابعاد کمّی و کیفی افشای اطلاعات آتی در گزارش سالانه شرکت ها در ایران

صفحه 459-472
ندا آقایی متعلقی؛ رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ محمود صمدی لرگانی

27.

بررسی تاثیر رویکردهای شش‌گانه الگوی جامع ارزیابی مالی، راهبری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی (‏FGSCM‏) ‏بر نقدشوندگی سهام با استفاده از نظریه‌های بازخورد و نمایندگی

صفحه 473-498
نساء حشمت؛ رسول برادران حسن زاده؛ علی اصغر متقی

28.

بررسی تأثیر تغییر مثلث تأیید صورت های مالی بر نرخ بقای اعضای مثلث در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 499-514
محمد وارعی؛ عطاالله محمدی ملقرنی؛ صفیار امینی؛ عادل فاطمی

29.

جامعه ستیزی، خودشیفتگی، جهت گیری اخلاقی و خرید اظهار نظرحسابرس

صفحه 515-526
عزیزه استادغلامی؛ حمید رضا وکیلی فرد؛ قدرت االه طالب نیا

30.

تاثیر اطلاع‌رسانی مطبوعات تجاری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

صفحه 527-542
مریم حساس خلاصی؛ محمدرضا وطن پرست؛ سید محمود شبگو منصف

31.

نقش کیفیت حسابرسی داخلی در مبارزه با فساد با تاکید بر مولفه‌های اقتصاد مقاومتی

صفحه 543-562
جعفر میرزایی؛ ولی خدادادی؛ علیرضا جرجرزاده؛ اله کرم صالحی؛ سعید نصیری

32.

طراحی و ارائه الگوی توسعه رفتار اخلاقی و فرهنگی حسابرسان با روش فراترکیب

صفحه 563-578
امیر رضا فرامرزی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ سامان محمدی

33.

طراحی الگوی ارتقا کیفیت زندگی کاری حسابرسان در راستای بهبود کیفیت و کارایی حسابرسی

صفحه 579-594
محمد علی عطایی شریف؛ حسین جباری؛ محمد علیپور چلنبر؛ میثم عرب زاده؛ مهدی صفریگرایلی

34.

بررسی عوامل موثر بر گزارش تخلف حرفه‌ای در حسابرسی با رویکرد زمینه بنیاد

صفحه 595-606
احمد کریمی؛ محسن هاشمی گهر؛ شادی شاهوردیانی؛ حمیدرضا کردلوئی کردلوئی

35.

تبیین و رتبه‌بندی عوامل موثر بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی حسابرسان داخلی با رویکرد فازی ترکیبی (ANP) و تکنیک DEMATEL

صفحه 607-624
سید آمین میرباقری؛ سینا خردیار؛ مجتبی ملکی چوبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب