1.

ارزیابی استراتژیک سیاست توسعه نرم‌افزاری حسابرسی داخلی در هلدینگهای تجاری ایران

صفحه 1-12
محمدتقی شالچی؛ فاطمه صراف؛ قدرت اله طالب نیا

2.

تبیین الگوی ارزیابی نقش نظام رتبه بندی حاکمیت شرکتی بر بازده سرمایه‌گذاری تعدیل شده: شواهدی ازبورس اوراق بهادارتهران

صفحه 13-26
دانیال احمدیار؛ سینا خردیار؛ بهمن بنی مهد

3.

رابطه بین ساختار ذهنی حسابرسان مستقل و فرآیند حسابرسی مستمر

صفحه 27-42
سروناز قیطانچیان؛ محسن حمیدیان؛ مریم صراف؛ زهره حاجیها

4.

شناسایی موانع پیاده سازی سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران

صفحه 43-58
مسعود شاهوردی؛ میرفیض فلاح؛ حمیدرضا کردلویی؛ حسین بدیعی

5.

ماتریس حسابداری اجتماعی ایران با محوریت مالیات و محیط زیست

صفحه 59-78
مریم ادیب زاده؛ فاطمه صراف؛ زهره حاجیها

6.

نقش انعطاف پذیری در کیفیت حسابرسی

صفحه 79-92
اصغر امیری؛ نادر رضائی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی

7.

ارائه مدلی از عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی با بکارگیری روش دلفی و تکنیک فازی مثلثی مرکز ثقل

صفحه 93-110
کرامت جعفری؛ کیهان آزادی؛ مهدی فدائی

8.

بررسی نقش تعدیلگر تنوع صاحبکار بر رابطه فشارهای نهادی و کیفیت حسابرسی با توجه به هویت حسابرسان

صفحه 111-128
طاهر ابراهیم زاده؛ نوروز نوراله زاده؛ نگار خسروی پور

9.

الگوی وابستگی به برند بر مبنای تجربه برند در مراکز خرید با در نظر گرفتن نقش هزینه یابی بر مبنای فعالیت "پژوهش آمیخته"

صفحه 129-144
حامد اصل روستا؛ عبدالله نعامی؛ عبدالحمید حاجی پور شوشتری؛ احمد سرداری

10.

شناسایی مولفه های پذیرش نوآوریهای حسابداری مدیریت در زمان بحران اقتصادی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی

صفحه 145-160
سمیه نعیمی؛ حسن یزدی فر؛ حسین شفیعی

11.

تعهد و رفتار غیرحرفهای حسابرس، آزمون نظریهی مبادلهی اجتماعی با استفاده از نقش تعدیلگر هویت اخلاقی

صفحه 161-176
لیلا ستاره؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ رویایی رمضانعلی

12.

ارائه الگویی برای تکامل حسابداری مدیریت در سازمانهای دولتی و خصوصی با رویکرد نهادی

صفحه 177-194
پانیذ شکرایی فرد؛ هاشم نیکومرام؛ محمد حامد خان محمدی

13.

انتخاب بهینه کنشگران غیر انسانی موثر بر سیستم اطلاعات حسابداری

صفحه 195-214
بهاره بنی طالبی دهکردی؛ حامد سمرقندی

14.

حاکمیت شرکتی، قدرت مدیرعامل و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌ها: رویکرد تحلیل مؤلفه‌های اصلی

صفحه 215-232
محمد علی سهمانی اصل؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار

15.

طراحی الگوی پارادایم ارزش اقتصادی اطلاعات در رفتار سرمایه‌گذاری تامین مالی با بهره‌برداری از مدل‌‌یابی معادله‌های ساختاری

صفحه 233-258
زهرا کارمزدی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ زهرا دیانتی دیلمی

16.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی

صفحه 259-274
پروانه مدیرکیا؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ نقی فاضلی

17.

تبیین مدل حسابرسی داخلی اثربخش بر اساس چشم‌اندازها و راهبرد چرخه تأمین گزارشگری مالی (با استفاده از فن دلفی و معادلات ساختاری)

صفحه 275-290
اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ حسین نورانی؛ صدیقه عزیزی

18.

بازنمایی شاخص‌های حسابداری منابع انسانی در صنعت مخابرات

صفحه 291-306
ندا احتشامی نسب؛ ماندان مومنی؛ داریوش غلام زاده

19.

تاثیر شاخص های فضای کسب و کار بر احتمال تقلب در صورت مالی شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 307-322
غلامرضا صادقی؛ عباسعلی پورآقاجان؛ میر سعید حسینی شیروانی

20.

بررسی تاثیر معیارهای مدیریت محیطی مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی با تاکید بر معیارهای مالی نوین در حسابداری

صفحه 323-342
هومن جعفرپور ایناللو؛ حبیب اله نخعی؛ قدرت الله طالب نیا

21.

فراتحلیل بررسی تاثیر اندازه شرکت بر دقت پیش بینی سود

صفحه 343-356
احمد حاج نوروزی؛ نقی فاضلی؛ خسرو فغانی ماکرانی

22.

اجرای هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در یک نهاد مالی: کاربردی از روش معادلات همزمان

صفحه 357-374
عزیز احمدزاده؛ هیرو فارابی

23.

بررسی نقش اثربخشی کمیته حسابرسی بر ارزش برند مطالعه موردی صنعت مواد غذایی و خودرو

صفحه 375-390
عبدالرضا طهماسبی؛ میرفیض فلاح؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ عبدالله نعامی

24.

فراتحلیل حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات شرکت

صفحه 391-406
بهروز قاسمی پور؛ فایق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب