1.

نقش اتاق پرو (اتاق تعویض لباس) فروشگاه‌ها در مراکز خرید تهران بر به یاد آوردن تجارب خرید: رویکرد ترکیبی

صفحه 1-21
کبری نجفی؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش

2.

تبیین اثر بخشی مدل کسب‌وکار اقتصاد دایره‌ای در شرکت‌های دانش بنیان

صفحه 23-36
فاطمه شهدکار؛ تقی ترابی؛ فریدون رهنمای رود پشتی

3.

بررسی بروندادهای علمی حوزه بازاریابی ویروسی در پایگاه وب آف ساینس

صفحه 37-52
شیما شاه حسینی بیده؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ شهناز نایب زاده؛ محمدرضا دهقانی اشکذری؛ سید مجید میرحسینی

4.

بررسی حفظ مشتریان با تجربه استفاده از تلفن همراه در کانال‌های یکپارچه با توجه به نقش اضافه بار اطلاعاتی محصول و جذابیت محصولات جایگزین

صفحه 53-73
عرفان داداش زاده؛ هرمز مهرانی؛ کریم حمدی

5.

ارائه مدل توسعه برند در گردشگری اماکن طبیعی

صفحه 75-91
یاسمین گل افشان یوسفی؛ اعظم رحیمی نیک؛ سینا نعمتی زاده؛ ماندان مومنی

6.

اعتبارسنجی الگوی مشارکت مشتریان شهرداری مبتنی بر بازاریابی اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)

صفحه 93-106
سعیده صادقی افجه؛ حسین بوداغی خواجه نوبر؛ بهناز خوش طینت؛ صمد عالی

7.

ارائه چارچوبی به منظور تبیین مؤلفه‌های بازاریابی پایدار با استفاده از روش فراترکیب و دلفی در شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 107-121
سیامک آزادی؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدی معروفی؛ علیرضا مرادی

8.

تدوین مدل استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال در استارت آپ‌های موفق ایرانی مبتنی بر نظریه داده بنیاد

صفحه 123-148
سپیده مرادى زیبا؛ جواد عباسی؛ رضا رادفر؛ محمد علی عبدالوند

9.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه همکاری‌های حمل و نقل، گمرک و ترانزیت ایران با سایر کشورها

صفحه 149-166
بهزاد جعفری؛ فریدون امیدی؛ قاسم رکابدار

10.

تحلیل علم‌سنجی حوزه تحقیقاتی "بازی وارسازی در بازاریابی" جهت پیشنهاد مسیر پژوهشی بهینه در این حوزه

صفحه 167-187
فرید مهرنیا؛ الهه رستمی اروشکی؛ مهرداد آقا محمد علی کرمانی؛ مهرداد مقصودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب