1.

بررسی مطالعه جامعه شناختی نقش عوامل فرهنگی - اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: جوانان شهر تبریز در سال 1396)

صفحه 7-19
هوشنگ نجفی؛ مهرداد نوابخش؛ بهرام قدیمی؛ طهمورث شیری؛ ابراهیم متقی

2.

ارائه‏ الگوی‏ توسعه‏ پایدار‏ بانکی‏ در‏ بانک‏های‏ دولتی‏ ایران‏ با‏ تأکید‏ بر‏ بانکداری‏ سبز

صفحه 21-45
محمد علی جعفری گرجی؛ رضا نجف بیگی؛ ابوالحسن فقیهی؛ محمد جواد کاملی

3.

مطالعه کیفی مسئولیت‏پذیری اجتماعی در بین معلمان مرد شهرستان پلدشت

صفحه 47-66
لیلا فتحی؛ احد طالونی

4.

تبیین جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه ی پایدار شهری

صفحه 67-96
مسعود دارابی

5.

تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی - اقتصادی مؤثر بر جذب سهامداران در بازار بورس تهران

صفحه 97-136
مرضیه باقری؛ مصطفی ازکیا؛ میثم موسایی

6.

بررسی هنجارها و انسجام اجتماعی مؤثر بر سبک زندگی سبز در زنان خانه دار شهری

صفحه 137-150
ام‌البنین کارگر فلاح؛ حبیب اله.. کریمیان؛ منصور شریفی

7.

ارائه مدل علی تمایل به مصرف سبز بر اساس نیاز به بی همتایی و مزایای پافشاری بر ایده: نقش نوگرایی مصرف کننده

صفحه 151-164
احمد رستگار؛ محمد حسن صیف؛ داوود رستاد؛ سیما علی زاده

8.

تحلیل ساختاری نقش مولفه‌های حقوق شهروندی بر سطح سرمایه اجتماعی طبقات بالا و پایین شهر اصفهان (مطالعه تطبیقی محلات برخوردار و حاشیه‌نشین)

صفحه 165-183
حسن رضا یوسفوند؛ نفیسه صدرارحامی؛ داریوش غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب