1.

مطالعه تطبیقی ابزارهای ارزیابی اثرات اجتماعی درپژوهش‏های اجتماعی

صفحه 7-28
سارا حاجی علیانی؛ فرحناز رستمی؛ مصطفی احمدوند؛ علی اصغر میرک زاده؛ حسین آزادی

2.

بررسی رابطه جامعه پذیری دینی با جامعه پذیری سیاسی در بین جوانان 18-28 سال استان مرکزی

صفحه 29-45
ساره دلشاد؛ محمدحسین پوریانی؛ محمود شهیدی

3.

مدل‏سازی عامل بنیان رفتار مؤدی هنگام دریافت آموزش در راستای بهبود سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی: اشخاص حقوقی شهر تهران)

صفحه 47-70
فروغ معزی؛ محمدعلی کرامتی؛ محمدابراهیم محمدپور زرندی

4.

تحلیل عوامل جامعه شناختی بازار بر گردشگری پایدار(مورد مطالعه: شهر بوشهر)

صفحه 71-83
غلامرضا جعفری نیا

5.

سازگاری نگرش به مسئولیت اجتماعی با اهداف توسعه پایدار شرکت در صنعت نفت

صفحه 85-100
سیدعلی حسینی؛ حسین دهقان؛ فیض الله نوروزی

6.

بررسی موانع و راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دوران کرونا و پس از کرونا در استان لرستان

صفحه 102-122
هوشنگ گراوند؛ نورالدین اله‌دادی؛ حسن جعفری؛ سعیده سبزیان

7.

از رسالت اخلاقی تا مک دولانیزه شدن شغل: تحلیلی بر دوگانگی فهم معنای شغل مطلوب در اندیشه نوجوانان و جوانان شهر مشهد

صفحه 123-137
منوچهر علی نژاد؛ زینب السادات بهشتی راد؛ مسعود حاجی راده میمندی

8.

تحلیل تولید اجتماعی فضا در اقتصاد سیاسی نفت؛ مطالعه مروری

صفحه 139-161
جواد ایمانی شاملو؛ مجتبی رفیعیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب