1.

تحلیلی از عملکرد فضای عمومی شهری در بافت باارزش تاریخی مطالعه موردی منطقه 12 تهران

صفحه 1-16
اشرف تشکری؛ حمیدرضا آدابی؛ پروانه زیویار

2.

بررسی کارایی رویکرد معماری مدرن در مقایسه با رویکرد معماری سنتی با استفاده از چارچوب زنده واری و نظریه گفتمان انتقادی فرکلاف (مطالعه موردی بررسی سیتی‌سنتر و بازار هنر اصفهان)

صفحه 17-35
عبدالرضا پورهمایون؛ هوتن ایروانی

3.

مولفه‌های اجتماعی- کالبدی موثر بر گردشگری ورزشی در مناطق شهری، مورد مطالعه تهران

صفحه 37-50
بهرام قدیمی

4.

برآورد احتمال وقوع امواج گرمایی با دوره تداوم مختلف در استان اردبیل به کمک زنجیره مارکف

صفحه 51-67
بتول زینالی؛ فاطمه روحی

5.

ژئومیتولوژی، رویکردی نو در توسعه ژئومیتوتوریسم نواحی دره ای نمونه مورد مطالعه: دره اخلمد

صفحه 69-89
معصومه توانگر؛ نرگس تنهایی؛ علی (آلن) فرقانی

6.

پهنه بندی فضایی فقر شهری در باقرشهر

صفحه 91-109
حمیرا ندیم؛ حسین حاتمی نژاد؛ علی نوری کرمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب