1.

پیش بینی قیمت سهام بر پایه فاکتورهای بنیادی، تکنیکال و اقتصادی

صفحه 1-22
مهدی اصغری؛ نرگس یزدانیان؛ بیتا تبریزیان؛ فریدون رهنمای رودپشتی

2.

ارائه مدل توسعه‌یافته بنیش با به‌کارگیری پدیده تونلینگ بر مبنای تکنیک شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی حرکت تجمعی ذرات در شناسایی شرکت‌های دستکاری کننده سود

صفحه 23-54
فرهاد آزادی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ جواد مسعودی

3.

برررسی ارزیابی ریسک اعتباری با استفاده از شاخص های موثر بر تخمین رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی- رویکرد مارکوف سوئیچینگ

صفحه 55-78
سیدفضل اله انیران؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ علی ثریایی

4.

نقش مدیریت ریسک سازمانی در ریسک پولشویی سازمان ها

صفحه 79-96
سعید امیری؛ رسول عبدی؛ عسگر پاک مرام؛ یعقوب اقدم مزرعه

5.

کاربرد نظریه بازی ها در تعامل ویژگی های اطلاعات حسابداری و محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 97-118
یوسف سفار؛ فاضل محمدی نوده؛ فرزین رضایی؛ مهرداد صدرآرا

6.

ارزیابی و رتبه بندی ریسک های بازار در پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک ترکیبیDEA/AHP

صفحه 119-136
فاطمه کمکی؛ رضا فلاح نژاد؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ محسن رستمی مال خلیفه

7.

تاثیر اندازه و شدت جهش های قیمتی در پیش بینی تلاطم شاخص در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 137-156
محسن رجب بلوکات؛ علی باغانی؛ علی نجفی مقدم؛ فاطمه صراف؛ نوروز نوراله زاده

8.

بررسی رابطه U شکل معکوس بین تامین مالی سرمایه در گردش و سودآوری با تاکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی با استفاده از روش GMM در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

صفحه 157-176
رحیم محمدی؛ محمدجواد شیخ؛ محمد سیرانی؛ مریم مردانه

9.

بررسی انواع قراردادهای تامین مالی پروژه های بخش انرژی با تاکید بر تامین مالی از طریق عواید پروژه

صفحه 177-192
صادق عبدی؛ محمد امین سالاریان

10.

بررسی عوامل خرد و کلان مؤثر بر ریسک تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 193-212
سمیرا الفتی؛ فریدون اوحدی؛ هاشم نیکومرام

11.

جستاری در ادغام و تملک شرکتهای تجاری و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه

صفحه 213-238
سید حمید رضا میرمحمد؛ مهدی منتظر؛ سید نصراله ابراهیمی

12.

بررسی رابطه عوامل اکتسابی و اختلالات پولی (مورد مطالعه: بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران)

صفحه 239-254
داریوش امیدی قاسم آباد؛ سینا خردیار؛ فاضل محمدی؛ ابراهیم چیرانی

13.

تحلیل محتوای پژوهش های مدیریت ریسک مالی در بانک های ایران

صفحه 255-278
سیدمحمدرضا میری لواسانی؛ هانیه نیکومرام؛ محمد خادمیان

14.

تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مشاهده نشده با استفاده از فیلتر کالمن

صفحه 279-300
مجید هاتف وحید؛ عباس صالح اردستانی

15.

آزمون تاثیرهمه گیری کرونا بر شاخص قیمت بازار سرمایه در ایران

صفحه 301-318
معصومه دهباشی

16.

تبیین مدل سوگیری های احساسی سرمایه‌گذاران موثر بر نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تکیه بر سوگیری های داشته بیش نگری،کوتاه نگری، بهینه بینی و سازگار گرایی

صفحه 319-338
مهدی عباسی اصل؛ محمد رضا رستمی؛ مهرزاد مینویی

17.

رفتارسهامدان، سرکوب رفتار فرصت طلبانه مدیران و کارایی بازار سرمایه مبتنی بر روش رگرسیونی بارون و کنی

صفحه 339-360
آسیه احمدی نیاسانی؛ سینا خردیار؛ مجتبی ملکی چوبری

18.

مدل‌سازی متغیرهای اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 361-384
زهرا طهمورثی؛ قدرت الله طالب نیا؛ رسول برادران حسن زاده؛ نعمت الله موسوی؛ حمیدرضا وکیلی فرد

19.

نقش مالیات مبتنی بر تراکنش‌های مالی در افزایش درآمد دولت

صفحه 385-404
احمدرضا بابائی؛ خسرو فغانی ماکرانی؛ محمدرضا شهاب

20.

رفتارشناسی معاملاتی سرمایه گذاران در بازار سهام تحت شرایط ابهام اطلاعاتی و تورش های رفتاری

صفحه 405-434
حسین آرانی؛ محمدرضا وطن پرست؛ فرزین رضایی؛ سینا خردیار

21.

آزمون رویکرد مهندسی مالی در توان اندازه گیری درماندگی و ورشکستگی شرکت ها

صفحه 435-460
سید علی رضا روئین تن؛ کامبیز پیکارجو؛ مریم خلیلی عراقی

22.

تدوین و اعتباریابی مدل تاب‌آوری مالی صنعت هتلداری در شرایط بحران: رویکرد آمیخته

صفحه 461-484
سیده مریم ابوالحسنی کومله؛ محمدحسن قلی زاده؛ مهدی مشکی میاوقی

23.

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی ارزیابی فناوری مالی در صنعت بانکی ایران مبتنی بر رویکرد ترکیبی تکنیک دنپ

صفحه 485-512
طاهر علیزاده؛ زهره موسوی کاشی؛ اعظم شکری چشمه سبزی

24.

تحلیل علیت گرنجر در الگوهای میانگین جهت سنجش k مین وقفه همبستگی متقابل بین باقیمانده‌های استاندارد بازده و حجم معاملات در شرایط بحران

صفحه 513-541
محمد حسن صالح؛ فاضل محمدی نوده؛ مجتبی ملکی چوبری

25.

مدل‌سازی نوسانات نهفته و تحلیل بیزین نوسانات تصادفی داده‌های حین روز شاخص بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر زنجیره مارکوف مونت‌کارلو

صفحه 543-566
سعید شهریاری؛ پیمان ایمان زاده؛ مهدی خوشنود

26.

تحلیل تاثیر فین تک بر شمول مالی در ایران

صفحه 567-587
حسن مهدوی پناه؛ مریم خلیلی عراقی؛ مهدی منتظر؛ حمیدرضا وکیلی فرد

27.

نقش واسطه ای پیش‌بینی‌پذیری و مقایسه‌پذیری سود در تأثیر مولفه حاکمیتی گزارشگری عملکرد پایدار بر ریسک سقوط قیمت سهام و نقدشوندگی سهام

صفحه 589-621
مرتضی پهلوان؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رویا دارابی

28.

ارائه الگوی تاب‌آوری مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در راستای پیشگیری از ورشکستگی

صفحه 623-643
مریم قاسمی؛ فاطمه صراف؛ یوسف احدی؛ سید محبوبه جعفری

29.

بیوریتم و عملکرد شناختی سرمایه گذاران در بازار سرمایه

صفحه 645-664
مرتضی صداقتی فرد؛ وهاب رستمی؛ محمد ایمانی برندق

30.

شناسایی و تعیین اولویت شاخص های بهینه سازی زنجیره تأمین مالی در راستای بهبود عملکرد

صفحه 665-688
ریحانه زیلوچی؛ محمدابراهیم محمدپورزرندی؛ زاداله فتحی

31.

ارزیابی رفتار رمه وار سرمایه گذاران فردی در بازار سرمایه ایران و عوامل موثر بر آن با روی کرد شبکه پیچیده

صفحه 689-710
علیرضا برهانیان قناد؛ حسن قدرتی قزاآنی؛ حسین جباری؛ حسین پناهیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب