1.

پیش‌بینی نابسامانی شبکه‌ای نظام بانکی مبتنی بر ریسک‌های عملیاتی و مؤلفه‌های مالی رفتاری

صفحه 1-40
احمد بیدی؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حمید رضا کردلوئی؛ مرتضی بکی حسکویی

2.

بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر ارتباط بین کارایی سرمایه گذاری و هزینه سرمایه شرکت

صفحه 41-62
حمیده جعفری یزدی؛ علیرضا حیدرزاده هنزائی

3.

شناسایی و رتبه بندی چالش های (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه دراجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 (IFRS13) در بانکهای غیر دولتی ایران با استفاده از تحلیل فراترکیب و روش سوارا و ارائه راهکار به کمک تکنیک آراس.

صفحه 63-92
سمانه زارع رفیع؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه؛ آزیتا جهانشاد؛ فرزانه حیدر پور

4.

بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر تعامل جریان های نقد آزاد و فرصت های رشد در همگام سازی بازده سهام

صفحه 93-125
ندا رضایی؛ عسگر پاک مرام؛ رسول عبدی؛ یعقوب اقدم مزرعه

5.

برآورد مدل عوامل موثر بر ثبات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 127-146
امیرعلی بام زر؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ مژگان صفا

6.

طراحی مدل فرهنگ‌سازمانی بازارمحور و رابطه مدار با استفاده از روش دلفی به منظور بررسی عملکرد مالی سازمان در شرکت ملی گاز ایران

صفحه 147-187
محمدحسین مهرآراد؛ کریم حمدی؛ مریم خلیلی عراقی

7.

ارائه مدل هوش مصنوعی مبتنی بر منطق فازی- سلسله مراتبی به منظور سنجش تاثیرپذیری عوامل سازمانی بر سپرده سرمایه گذاری و دارایی بانک سپه با تعمیم سیستم‌های معادلات همزمان

صفحه 189-218
مسعود خورانی؛ کریم حمدی؛ حسین وظیفه دوست

8.

ارائه الگوی پیش بینی مدیریت سود با استفاده از الگوریتم های کلونی مورچگان و پرواز پرندگان

صفحه 219-243
وحید یوسفی؛ حمید رضا کردلوئی؛ فائق احمدی؛ محمد حامد خان محمدی؛ نادر دشتی

9.

سنجش اثرات بخش مالی بر سطح کارآفرینی در ایران و کشورهای منتخب اسلامی: رهیافت هم‌انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی

صفحه 245-266
فرزاد رحیم زاده؛ علی محمد عابد

10.

تصمیمات اهرمی موسسات مالی، نا‌اطمینانی سیاست اقتصادی و بانکداری همگرا (مورد مطالعه: بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران)

صفحه 267-286
سپیده کاظمی؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام

11.

تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 287-298
رضا محمدی درویش وند؛ علی زارع؛ مهدی منتظر؛ سیدیعقوب زراعت کیش

12.

ارتباط بین افشاء داوطلبانه و عملکرد مالی با تأکید بر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی

صفحه 299-324
فهیمه صفی خانی؛ محمدرضا صفی خانی؛ فاطمه بشارت پور

13.

بررسی رابطه بین مصرف انرژی، توسـعه ی مالی و درجه باز بودن تجاری در کشور های خاورمیانه

صفحه 325-345
هادی رحمانی فضلی

14.

بهینه سازی دو هدفه سبد پتروشیمی با الگوریتم تکاملی قدرت پارتو (SPEA2) با رویکردهای مختلف در انتخاب سبد

صفحه 347-372
آرزو کریمی؛ فاطمه زکی پور

15.

ارزیابی تاثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از مدل بهینه مبتنی بر مجموعه راف، رگرسیون و نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

صفحه 373-394
مهدی گرایلی نژاد فومشی؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ رحمت علیزاده

16.

توسعه مدل تاخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی: منشاءها و پیامدها

صفحه 395-420
امیر یلفانی؛ ایرج نوروش؛ قدرت الله طالب نیا؛ عزت اله اصغری زاده

17.

تاثیر اختلالات شخصیتی مدیران بر مدیریت گزارشگری مالی و مدیریت سرمایه گذاری ذینفعان

صفحه 421-445
حمید جهانبخش قره باغی؛ علی بیات؛ آزیتا جهانشاد

18.

تأثیر اصلاحات ساختاری نظام بازنشستگی بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور بر اساس مدل نسلهای همپوشان

صفحه 447-468
حمید رضازاده؛ مصطفی سرگلزایی؛ مسلم پیمانی فروشانی

19.

مدل‌سازی رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌های دارویی در ایران

صفحه 469-505
سعید سیرغانی؛ بهروز خدارحمی؛ جواد رضازاده؛ جلیل دلخواه

20.

ارزیابی عملکرد بانک‌های بخش خصوصی در ایران بر اساس شاخص‌های توانایی مالی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

صفحه 507-525
اکبر افتخاری علی آبادی؛ مرتضی مومن

21.

تبیین مدل رفتاری سپرده گذاران (مولفه ها، پیشایندها و پیامدها)

صفحه 527-547
احمد آقازاده کماکلی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا آزاده دل

22.

نقش مدیریت سود در تأثیر معاملات با اشخاص وابسته، بحران مالی و اندازه شرکت بر اجتناب مالیاتی

صفحه 549-572
عبدالرسول رحمانیان کوشککی؛ عایشه معصومی

23.

شناسایی و تبیین روابط متقابل ریسک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی صنعت نفت

صفحه 573-594
مرضیه نظامی؛ سیدعلیرضا میرعرب؛ هدی همتی؛ صابر خندان علمداری

24.

هم‌انباشتگی نامتقارن بر پایه ARDL غیرخطی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 595-612
حمید هوشمندی

25.

کاربرد الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی دستکاری سود

صفحه 613-630
مرتضی حسینعلی‌نژاد؛ سید محمدحسن هاشمی کوچکسرائی؛ علی جعفری

26.

شبیه‌سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو تحت استنباط بیزین جهت شناسایی پارامترهای موثر بر اندازه‌گیری کیفیت سود

صفحه 631-651
حمید فرهادی؛ فاضل محمدی نوده؛ سید رضا سید نژاد فهیم

27.

بررسی عوامل موثر بر تورش رفتاری حسابرسان با روش ترکیبی

صفحه 653-686
بختیار اشرفی؛ زهره حاجیها؛ رضا تهرانی

28.

حاکمیت شرکتی و تشکیل سرمایه؛ رویکرد بین کشوری

صفحه 687-710
سید روح الله حسینی مقدم؛ مهدی ادیب پور؛ عباس معمارنژاد

29.

1 بررسی اثر فروواکنش و فراواکنش بر صرف ریسک بازار سرمایه ایران

صفحه 711-726
مجتبی سنگری؛ محمد علی آقائی؛ فریبرز عوض زاده فتح؛ علی پیرزاد

30.

تحلیل دینامیکی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در بخش کشاورزی ایران

صفحه 727-757
تارا نیک اندام مدبر؛ مریم اوشک سرایی؛ مهدی فدایی اشکیکی؛ کیهان آزادی هیر؛ محمدرضا وطن پرست

31.

شناسایی بی‌قاعدگی‌های بازار سرمایه ایران مبتنی بر فراترکیب و دلفی فازی

صفحه 759-783
سامیه مهراب نیا؛ نرگس یزدانیان؛ آریا کیومرث؛ هدی همتی

32.

بررسی تاثیر عوامل مالی-رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران ازمنظر مدیران شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ایران

صفحه 785-810
اردلان رجبی؛ عطالله محمدی ملقرنی؛ محسن حمیدیان

33.

تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه و ساختار مالکیت متأثر از رفتارهای متقلبانه: نقش عوامل تعدیل کننده

صفحه 811-834
مریم عطاراسدی؛ سید یوسف احدی سرکانی؛ محسن امینی خوزانی

34.

ارائه مدلی برای توسعه سرمایه گذاری سبز در سیستم های تولید هوشمند مبتنی بر تحول دیجیتال در صنعت خودرو

صفحه 835-856
فاطمه غیاثی طبری؛ سیدعلیرضا میرعرب؛ صابر خندان علمداری

35.

خط مشی گذاری نهادی سرمایه گذاری خارجی در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری چندجانبه و منطقه ایی

صفحه 857-871
مصطفی حیدری هراتمه؛ وحید آرایی؛ سید محمود اسلامی

36.

مدلی از کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر عوامل ساختاری و کارایی شرکت‌ها با توجه به نقش کمیته‌ نظارتی

صفحه 873-894
حاجی ابراهیم نخعی؛ محمدحسین رنجبر؛ علیرضا مومنی؛ حسین بدیعی

37.

طراحی مدلی هوشمند جهت بهینه‌سازی ریسک ایمنی پرواز تیک‌آف با استفاده از ‌BIM-LSTM

صفحه 895-910
منصور یحیوی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمد علی افشار کاظمی؛ رضا رادفر

38.

توسعه مدل تصمیم‌گیری چند معیاره برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی نظام بانکداری کشور

صفحه 911-938
امیرحسن قربانی؛ عسگر نوربخش؛ طهماسب مظاهری

39.

بررسی نقش تأمین مالی توسط مدیران عامل خودشیفته در کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 939-961
محمد جانعلی زاده؛ مجید اشرفی؛ مریم بخارائیان خراسانی؛ جمادوردی گرگانلی دوجی

40.

شناسایی عوامل علی و معلولی موثر بر سکوت سازمانی به روش دیمتل فازی در شرکت های مالی و سرمایه گذاری خراسان رضوی

صفحه 963-982
اعظم قاسمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب