1.

شناسایی و تحلیل متغیرهای موثر بر اثربخشی تبلیغات در نظام بهداشت و درمان

صفحه 7-23
محمدحسین ریاحی؛ شهناز نایب زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی

2.

طراحی مدل موانع پیاده‌سازی صنعت نسل 4 در بخش مراقبت‌های بهداشتی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی

صفحه 25-36
اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ زهرا خیرخواه مرقی

3.

بررسی نقش همه‌گیری کووید-19 بر بار مراجعه‌کنندگان به آزمایشگاه بالینی بیمارستان امیرالمومنین در منطقه سیستان

صفحه 37-47
ام البنین نصرت پناه؛ حسن ابوالقاسم گرجی؛ رفعت باقرزاده

4.

عوامل موثر بر جذب گردشگری پزشکی در بیمارستان‌های منتخب آموزشی درمانی دانشگاه شهید بهشتی سال 1401

صفحه 49-59
آزاده خسروی فارسانی؛ سمیه حسام؛ شقایق وحدت

5.

ارائه مدل اعتباربخشی مدیریت منابع انسانی بیمارستان‌های ایران

صفحه 61-78
هاشم رحیمی علیسرائی؛ حمیدرضا رضائی کلیدبری؛ مراد رضائی دیزگاه

6.

مدل ساختاری علائم جسمانی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ترومای کودکی در بیماران مبتلا به صرع: نقش میانجی‌گر افسردگی، اضطراب و استرس

صفحه 79-92
معصومه محمدبیگی؛ افسانه طاهری؛ خدیجه ابولمعالی؛ کوروش قررگوزلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب